Webinar dành cho Bậc Cao học

Tin tức về APU

Webinar dành cho Bậc Cao học

TÌM HIỂU THÊM VỀ APU

Webinar của chúng tôi là các buổi cung cấp thông tin trực tuyến, nơi bạn có thể nói chuyện trực tiếp với nhân viên của Văn phòng Tuyển sinh để tìm hiểu thêm về APU và các thủ tục đăng ký của chúng tôi. Những người tham gia có thể nghe về thông tin về các chương trình sau đại học, học bổng, quy trình đăng ký, v.v. của APU, và đôi khi các cựu sinh viên, giảng viên hoặc sinh viên hiện tại cũng sẽ tham gia vào webinar. Vào cuối mỗi webinar sẽ là một phiên Hỏi và Đáp. Các webinar sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.

Làm thế nào để tham gia

Các webinar sẽ được tổ chức thông qua Zoom. Hãy nhớ tải trước ứng dụng Zoom vì việc tải xuống có thể mất thời gian. Sau khi bạn đăng ký tham dự webinar qua các liên kết trên trang này, bạn sẽ nhận được email xác nhận với hướng dẫn về cách tham dự. Đường link đăng ký tham gia sẽ có sẵn một tháng trước sự kiện.

Hãy đảm bảo bạn đã xem xét chênh lệch múi giờ giữa quốc gia của bạn và Nhật Bản, vì tất cả thời gian đều được liệt kê theo Giờ chuẩn Nhật Bản.

Lịch webinar

Ngày Giờ (Giờ Nhật Bản) Nội dung
30/7/2021 (Thứ Sáu) 16:00

Đăng ký

Thông tin về trường cao học APU và Phiên hỏi đáp
26/8/2021 (Thứ Năm) 16:00
15/10/2021 (Thứ Sáu) 16:00 Học bổng tại Trường Cao học APU
5/11/2021 (Thứ Sáu) 16:00
21/1/2022 (Thứ Sáu) 16:00 Thông tin về trường cao học APU và Phiên hỏi đáp
4/3/2022 (Thứ Sáu) 16:00

 

Các webinar đã được ghi lại

Các webinar đã ghi lại có thể được xem qua các liên kết bên dưới.