ỨNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ỨNG TUYỂN?

Hãy trả lời một số câu hỏi để xác định sơ bộ xem bạn có đủ điều kiện để ứng tuyển vào năm nhất Đại học không.

Bạn đã hoàn thành hay sắp hoàn thành một trong hai chương trình giáo dục sau chưa?

Nếu bạn không chắc chắn về việc liệu trường học hoặc quốc gia của mình có theo hệ giáo dục chính quy 12 năm hay không, vui lòng liên hệ với đại sứ quán Nhật Bản tại địa phương để xác minh.

 

Dựa trên việc xác minh thông tin cơ bản, bạn đáp ứng các yêu cầu về mặt học thuật để có thể ứng tuyển vào APU.

Hãy đảm bảo rằng bạn cũng đáp ứng các yêu cầu về ngoại ngữ của APU. Nếu bạn còn thắc mắc về việc đủ điều kiện ứng tuyển, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại welcome@apu.ac.jp.

(Xin lưu ý rằng đây là bước kiểm tra xác minh cơ bản và không đảm bảo tính đủ điều kiện cho đơn đăng ký của bạn.)

Đăng ký ngay!

 CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH

Đại học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan (APU) chào đón những sinh viên sẽ kế thừa những lý tưởng cơ bản của trường về Tự do, Hòa bình và Nhân văn, Sự hiểu biết lẫn nhau trong môi trường quốc tế và Sự định hình cho tương lai của Khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Với việc sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Nhật trong giao tiếp, những sinh viên này cũng cần sẵn sàng thừa nhận và hiểu những khác biệt về văn hóa và giá trị, tham gia tích cực vào cộng đồng quốc tế của trường và đóng góp vào việc học hỏi lẫn nhau.

Những phẩm chất và khả năng mà các tân sinh viên bậc Đại học cần phải có để tham gia vào loại hình học tập này:

  1. Kiến thức và kỹ năng
  1. Lý luận, Phán đoán và Diễn đạt
  1. Sự chủ động ​​và khả năng hợp tác với các cá nhân có nền tảng xuất thân khác nhau

Cao đẳng Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương

Cao đẳng Quản trị Quốc tế

 

Để tuyển được những sinh viên phù hợp với môi trường học tập tại APU, các ứng viên sẽ được đánh giá một cách toàn diện về kiến thức, kỹ năng, khả năng lý luận, phán đoán, diễn đạt, tính chủ động và năng lực hợp tác với các cá nhân có nền tảng xuất thân khác nhau được đề cập phía trên bằng nhiều phương pháp khác nhau.