Hồ sơ nhập học Hệ Đại học

Hạn nộp hồ sơ và địa chỉ thư

Hãy nộp hồ sơ nhập học trước thời hạn được nêu trong thư đi kèm theo thông báo trúng tuyển của bạn. APU không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát/thất lạc nào trong quá trình vận chuyển. Hãy đảm bảo bạn gửi đúng địa chỉ.

Đối với các thí sinh sống tại Việt Nam, tất cả các tài liệu cần được gửi về Văn phòng APU Việt Nam. Bạn có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh.

Hạn nộp hồ sơ

ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM

Ngày thông báo kết quả 

Hạn nộp hồ sơ nhập học
14/12/2020 (Thứ 2)  

Ngày thông báo kết quả 

Hạn nộp hồ sơ nhập học
Đợt 1: 14/12/2020 (Thứ 2)  
Đợt 2: 25/1/2021 (Thứ 2)  
Đợt 3: 29/3/2021 (Thứ 2)  
Đợt 4: 17/5/2021 (Thứ 2)  

DANH SÁCH TÀI LIỆU CẦN NỘP

Dưới đây là danh sách những tài liệu/giấy tờ cần nộp. Hãy tham khảo cách điền những mẫu tài liệu/giấy tờ này trong Sổ tay Hướng dẫn về Thủ tục nhập học (Handbook of Enrollment Procedures) và hãy chắc chắn điền đúng các thông tin trước khi gửi về cho APU. Có thể bạn sẽ được yêu cầu gửi lại một số tài liệu nếu bị thiếu thông tin hoặc có những thông tin không nhất quán. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi thông báo nếu bạn cần nộp thêm các tài liệu bổ sung. 

Hãy xem lại kĩ tất cả các thông tin để chắc chắn rằng bạn không có bất cứ lỗi sai nào trong quá trình chuẩn bị. Nếu có tài liệu bị thiếu, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua email và bạn cần gửi lại tài liệu sớm nhất có thể. Nếu bạn không nộp hồ sơ đúng hạn, rất có thể việc nhập học của bạn sẽ bị trễ. 

1. Hệ thống thủ tục nhập học trực tuyến

Vui lòng hoàn thành các thông tin được yêu cầu sau trong Hệ thống thủ tục nhập học trực tuyến

1) Tải lên bản PDF của Checklist Thủ tục Nhập học đã hoàn thành

2) Xác nhận ở tại AP House

3) Tải lên bản PDF của Bảng khảo sát sức khỏe đã hoàn thành (bao gồm hồ sơ tiêm chủng ngừa sởi và rubella)

4) Bản sao biên lai cho các khoản thanh toán Phí nhập học lần 1 và Phí nhập học 2 (Chỉ khi thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, nếu thanh toán bằng WU GlobalPay for Students thì không cần.)

5) Bản sao hộ chiếu hợp lệ (Nếu bạn cần thị thực sinh viên và chưa nộp bản sao tại thời điểm nộp đơn ứng tuyển.)

6) Bảo hiểm toàn diện cho người thuê nhà dành cho sinh viên quốc tế

7) Tải lên bản PDF bổ sung của các tài liệu 13), 14), 15), 16), 17), 18) bên dưới

2.Bản gốc của các tài liệu trong hồ sơ đăng ký (gửi qua đường bưu điện)

8) Bảng điểm (bản gốc hoặc bản sao y công chứng)

9) Chứng nhận kết quả kỳ thi chính quy (chứng chỉ gốc hoặc bản công chứng)

Nếu bạn đã tải lên kết quả trong đơn ứng tuyển nhưng chưa yêu cầu nơi tổ chức kiểm tra gửi kết quả trực tiếp đến APU.

10) Điểm bài kiểm tra năng lực ngoại ngữ (chỉ bản gốc)

Chỉ đối với TOEIC® L&R Test, EIKEN hoặc JLPT. 

11) Các tài liệu dịch thuật (bản gốc)

Đối với các tài liệu không được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, APU yêu cầu bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Nhật bao gồm tên, địa chỉ, liên hệ và chữ ký/con dấu chính thức của người dịch và sẽ chỉ chấp nhận các bản dịch của phòng công chứng tư pháp, các tổ chức hoặc công ty dịch thuật có đăng ký pháp lý hợp lệ.

3. Hồ sơ nhập học với ứng viên trúng tuyển (gửi qua đường bưu điện)

12) Ảnh thẻ (3×4)

13) Bản kế hoạch tài chính

14) Báo cáo hỗ trợ tài chính

15) Giấy tờ chứng minh thu nhập của người bảo lãnh tài chính hoặc bảng sao kê số dư tài khoản ngân hàng

16) Giấy chứng nhận Tốt nghiệp cơ sở giáo dục bạn theo học gần đây nhất (bản gốc hoặc bản công chứng)

17) Bản dịch tài liệu

18) Tài liệu bổ sung theo như APU yêu cầu

Đối với các tài liệu không được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, APU yêu cầu bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Nhật bao gồm tên, địa chỉ, liên hệ và chữ ký/con dấu chính thức của người dịch và sẽ chỉ chấp nhận các bản dịch của phòng công chứng tư pháp, các tổ chức hoặc công ty dịch thuật có đăng ký pháp lý hợp lệ.