Danh sách môn Khoa APS

Trong năm thứ nhất, sinh viên sẽ bắt đầu học các môn đại cương bất kể họ ở khoa APS hay APM. Các lớp mang tính học thuật này sẽ đem đến cho sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc để năm thứ 2 họ tiếp tục học các môn chuyên ngành. Sinh viên cũng có thể lựa chọn và đăng kí các môn học của mình trong và ngoài khoa của mình trong quá trình học tập tại APU.  

CÁC MÔN HỌC ĐẠI CƯƠNG

 • APM Bridge Program
 • Bioethics
 • Career Design I・II・III・IV
 • Computer Literacy
 • Constitution of Japan
 • Culture and Society of the Asia Pacific
 • Data Mining
 • Database Systems
 • Economy of the Asia Pacific
 • Environmental Science
 • Geography of the Asia Pacific
 • Health Science
 • History of the Asia Pacific
 • Intercultural Fieldwork I・II
 • Internet Technology Integration
 • Internship
 • Introduction to Culture and Society
 • Introduction to Development Studies
 •  Introduction to Economics
 • Introduction to Environmental Studies
 • Introduction to GIS
 • Introduction to Intercultural Communication
 • Introduction to International Relations
 • Introduction to Media Studies
 • Introduction to Peer Leader Training
 • Introduction to Political Science
 • Introduction to the Internet
 • Introduction to Tourism and Hospitality
 • Japanese Art of Flower Arrangement
 • Japanese Art of Tea Ceremony
 • Japanese Culture and Society
 • Japanese Economy
 • Japanese Geography
 • Japanese History
 • Languages of the Asia Pacific
 • Legal Studies
 •  Logical Thinking and Framework
 • Media Production Lab
 • Multicultural Collaborative Workshop
 • Negotiation Skills
 • Overseas Learning Design
 • Peace, Humanity and Democracy
 • Peer Leader Training I・IIA・IIB
 • Programming
 • Psychology
 • Religions of the Asia Pacific
 • Special Lecture (ICT)
 • Special Lecture (Japanese Studies)
 • Special Lecture (Liberal Arts Subject)
 • Statistics
 • Studies of Multicultural Comparison
 • Study Skills and Academic Writing
 • Traditional Japanese Arts
 • Volunteer Activities

CÁC MÔN HỌC NGOẠI NGỮ

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT

 • Business Communication in Japanese A・B
 • Career Japanese
 • Japanese Course (Foundation/Intermediate/Pre-Advanced/Advanced)
 • Japanese for Lectures
 • Japanese Project A・B・C・D・E・F
 • Language and Culture in Japan
 • Language and Social Topics in Japan

KHÓA HỌC TIẾNG ANH

 • English Course (Elementary/Pre-Intermediate/Intermediate/Upper-Intermediate/Advanced)
 • English for Business Presentations
 • English for Business Writing
 • English for Discussion and Debate
 • English for Journalism
 • English Project 1・2
 • Extensive Reading in English of the Media

KHÓA HỌC NGÔN NGỮ ĐẶC BIỆT

 • English Proficiency Preparation Course I・II・III
 • Intensive Language Learning Overseas
 • Introduction to Asia Pacific Languages
 • Introduction to Official Languages of the United Nations I – French
 • Introduction to Official Languages of the United Nations II – Russian
 • Introduction to Official Languages of the United Nations III – Arabic
 • Japanese Language Teaching
 • Japanese Linguistics for Japanese Language Education
 • Special Lecture (Language Education Subject)
 • TESOL

KHÓA HỌC NGÔN NGỮ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

 • Chinese I – IV
 • Korean I – IV
 • Malay/Indonesian I – IV
 • Spanish I – IV
 • Thai I – IV
 • Vietnamese I – IV
   

 

CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

Môi trường và Phát triển

 • Biodiversity
 • Community Based Tourism
 • Community Development
 • Conflict and Development
 • Development Economics
 • Development Policy
 • Development Sociology and Anthropology
 • Ecotourism
 • Environment and Society
 • Environmental Communication
 • Environmental Economics
 • Environmental Modeling and Analysis
 • Environmental Policy
 • Field Study for Environment and Development
 • GIS and Remote Sensing
 • Global Environmental Issues
 • Industrial Ecology
 • International Cooperation
 • International Economics
 • International Organizations
 • NPO/NGO Studies
 • Preliminary Seminar for Environment and Development
 • Politics of Development
 • Project Management in Development
 • Resource Management
 • Special Lecture in Environment and Development
 • Urban Environment and Development

Văn hóa, Xã hội và Truyền thông

 • Cultural Anthropology
 • Cultural Studies
 • Education and Society
 • Ethnicity and the Nation State
 • Field Study for Culture, Society and Media
 • Gender Studies
 • Global History
 • Global Media and Conflict
 • Globalization and Law
 • Globalization and Regionalism
 • History of Japanese Foreign Relations
 • Identity and Politics
 • Language and Society
 • Media and Culture
 • Media and History
 • Media and Law
 • Media and Politics
 • Multiculturalism and Society
 • New Media and Society
 • NPO/NGO Studies
 • Preliminary Seminar for Culture, Society and Media
 • Religion and Belief
 • Social Psychology
 • Social Stratification
 • Social Theory
 • Sociology of Organizations
 • Special Lecture in Culture, Society and Media
 • The Humanities and Modernity
 • Transnational Sociology

Quản lí Khách sạn và Du lịch

 • Advanced Human Resource Management
 • Advanced Organizational Behavior
 • Agri-heritage and Tourism
 • Community Based Tourism
 • Cultural Anthropology
 • Culture and History of Tourism
 • Destination Marketing and Management
 • Ecotourism
 • Event and Festival Management
 • Field Study for Tourism and Hospitality
 • Health and Wellness Tourism
 • Heritage Tourism
 • Hospitality Management
 • Hospitality Marketing
 • MICE Tourism Industry
 • Operations Research
 • Preliminary Seminar for Tourism and Hospitality
 • Project Management in Development
 • Resort Development
 • Sociology of Tourism
 • Special Lecture in Tourism and Hospitality
 • Tourism and Hospitality Law
 • Tourism and Social Media
 • Tourism Development and Planning
 • Tourism Economics
 • Travel Industry

Quan hệ Quốc tế và Nghiên cứu Hòa bình

 • Comparative Political Economy of the Asia Pacific
 • Conflict and Development
 • Development Policy
 • Ethnicity and the Nation State
 • Field Study for International Relations and Peace Studies
 • Foreign Policy of Japan
 • Geo-Politics and Post Cold War Conflicts
 • Global Issues and Policies
 • Global Media and Conflict
 • Globalization and Law
 • Globalization and Regionalism
 • History of International Politics
 • History of Japanese Foreign Relations
 • Human Rights
 • Identity and Politics
 • International Conflict Resolution
 • International Cooperation
 • International Law
 • International Organizations
 • International Political Economy
 • International Relations in the Asia Pacific
 • International Relations Theory
 • Media and Politics
 • Peace Studies
 • Political Theory
 • Politics of Development
 • Preliminary Seminar for International Relations and Peace Studies
 • Regional Systems in the Asia Pacific
 • Special Lecture in International Relations and Peace Studies
 • Strategic Decision Making
 • Violence and Terrorism
 Môn học chung AB, Môn học bắt buộc và Môn chuyên đề
 • APS Field Study
 • Area Studies
 • Field Research Project
 • Special Lecture (Asia Pacific Studies)
 • Introduction to APS
 • Introduction to Area Studies
 • Field Research Project
 • Graduation Research I・II
 • Introduction to Research Methods
 • Major Seminar I・II