Danh sách môn Khoa APM

Trong năm thứ nhất, sinh viên sẽ bắt đầu học các môn đại cương bất kể họ ở khoa APS hay APM. Các lớp mang tính học thuật này sẽ đem đến cho sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc để năm thứ 2 họ tiếp tục học các môn chuyên ngành. Sinh viên cũng có thể lựa chọn và đăng kí các môn học của mình trong và ngoài khoa của mình trong quá trình học tập tại APU.  

CÁC MÔN HỌC ĐẠI CƯƠNG

 • APM Bridge Program
 • Bioethics
 • Career Design I・II・III・IV
 • Computer Literacy
 • Constitution of Japan
 • Culture and Society of the Asia Pacific
 • Data Mining
 • Database Systems
 • Economy of the Asia Pacific
 • Environmental Science
 • Geography of the Asia Pacific
 • Health Science
 • History of the Asia Pacific
 • Intercultural Fieldwork I・II
 • Internet Technology Integration
 • Internship
 • Introduction to Culture and Society
 • Introduction to Development Studies
 •  Introduction to Economics
 • Introduction to Environmental Studies
 • Introduction to GIS
 • Introduction to Intercultural Communication
 • Introduction to International Relations
 • Introduction to Media Studies
 • Introduction to Peer Leader Training
 • Introduction to Political Science
 • Introduction to the Internet
 • Introduction to Tourism and Hospitality
 • Japanese Art of Flower Arrangement
 • Japanese Art of Tea Ceremony
 • Japanese Culture and Society
 • Japanese Economy
 • Japanese Geography
 • Japanese History
 • Languages of the Asia Pacific
 • Legal Studies
 •  Logical Thinking and Framework
 • Media Production Lab
 • Multicultural Collaborative Workshop
 • Negotiation Skills
 • Overseas Learning Design
 • Peace, Humanity and Democracy
 • Peer Leader Training I・IIA・IIB
 • Programming
 • Psychology
 • Religions of the Asia Pacific
 • Special Lecture (ICT)
 • Special Lecture (Japanese Studies)
 • Special Lecture (Liberal Arts Subject)
 • Statistics
 • Studies of Multicultural Comparison
 • Study Skills and Academic Writing
 • Traditional Japanese Arts
 • Volunteer Activities

 

CÁC MÔN HỌC NGOẠI NGỮ

Khóa học Tiếng Nhật

 • Business Communication in Japanese A・B
 • Career Japanese
 • Japanese Course (Foundation/Intermediate/Pre-Advanced/Advanced)
 • Japanese for Lectures
 • Japanese Project A・B・C・D・E・F
 • Language and Culture in Japan
 • Language and Social Topics in Japan

Khóa học Tiếng Anh

 • English Course (Elementary/Pre-Intermediate/Intermediate/Upper-Intermediate/Advanced)
 • English for Business Presentations
 • English for Business Writing
 • English for Discussion and Debate
 • English for Journalism
 • English Project 1・2
 • Extensive Reading in English of the Media

Khóa học Ngôn ngữ Đặc biệt

 • English Proficiency Preparation Course I・II・III
 • Intensive Language Learning Overseas
 • Introduction to Asia Pacific Languages
 • Introduction to Official Languages of the United Nations I – French
 • Introduction to Official Languages of the United Nations II – Russian
 • Introduction to Official Languages of the United Nations III – Arabic
 • Japanese Language Teaching
 • Japanese Linguistics for Japanese Language Education
 • Special Lecture (Language Education Subject)
 • TESOL

Khóa học Ngôn ngữ Châu Á Thái Bình Dương

 • Chinese I – IV
 • Korean I – IV
 • Malay/Indonesian I – IV
 • Spanish I – IV
 • Thai I – IV
 • Vietnamese I – IV

 

 

 

CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

Môn học bắt buộc

 • Accounting I
 • Advanced Mathematics
 • Business Ethics
 • Finance
 • Fundamental Mathematics
 • Global Management (Capstone)
 • Introduction to Management
 • Introduction to Marketing
 • Legal Strategy in Business
 • Management of Human Resources and Organizational Behavior
 • Production Management

Tổ Chức và Quản lí Chiến lược

 • Advanced Human Resource Management
 • Advanced Organizational Behavior
 • Brand Management
 • Entrepreneurship
 • Family Business Management
 • International Logistics
 • International Transactions
 • Service Management
 • Special Lecture in Strategic Management & Organization
 • Strategic Management
 • Supply Chain Management

Kế toán và Tài chính

 • Accounting II
 • Advanced Accounting
 • Auditing
 • Corporate Finance
 • Cost Accounting
 • Financial Accounting I・II
 • Financial Market and Institutions
 • International Accounting
 • International Finance
 • Investment and Securities Analysis
 • Investment Strategy
 • Management Accounting
 • Special Lecture in Accounting
 • Special Lecture in Finance

Kinh tế học và Đổi mới kinh doanh

 • Asian Economy
 • Development Economics
 • Entrepreneurship
 • International Economics
 • International Political Economy
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Operations Research
 • Product Development
 • Special Lecture in Economics
 • Special Lecture in Innovation
 • Technology Management
 Marketing 
 • Brand Management
 • Consumer Behavior
 • E-Commerce
 • International Logistics
 • International Marketing
 • Marketing Research
 • Product Development
 • Promotion and Sales Management
 • Service Management
 • Special Lecture in Marketing
 • Supply Chain Management
 Môn học chung
 • APM Field Study
 • Business Case Analysis & Communication
 • Business Data Analysis
 • Business Internship
 • Field Research Project
 • Management Information Systems
 • Social Entrepreneurship
 • Special Lecture (Management)

Môn chuyên đề

 • Major Seminar I・II
 • Research Seminar
 • Undergraduate Thesis