Khoa Quản trị Quốc tế (APM)

KHOA QUẢN TRỊ QUỐC TẾ (APM)

Theo học khoa APM, sinh viên được trau dồi góc nhìn toàn cầu, kĩ năng giải quyết vấn đề và đạo đức kinh doanh để trở thành thế hệ lãnh đạo kế tiếp cho kinh tế quốc tế. Các bài học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong quản trị kinh doanh cùng với kiến thức về hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Là sinh viên khoa APM, bạn sẽ bắt đầu bằng việc nắm vững những khái niệm mấu chốt trong quản trị, sau đó sẽ chuyên sâu vào một trong bốn chuyên ngành.

Bằng cấp Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA)
Chương trình học 4 năm
Số sinh viên nhập học mỗi năm 660
Kỳ nhập học Kỳ mùa xuân (tháng 4), Kỳ mùa thu (tháng 9)

CHUYÊN NGÀNH

Dựa trên nền tảng kiến thức bao quát về sự đa dạng xã hội, văn hóa và truyền thống trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, APM có 04 chuyên ngành giúp sinh viên phát triển nhận thức về xã hội và các giá trị để hướng tới tạo lập những doanh nghiệp mới và đào tạo nguồn nhân lực có định hướng, sáng tạo với mong muốn thành công trong môi trường kinh doanh năng động tại Châu Á.

Kế toán và Tài chính

Kế toán là công cụ kiểm soát dòng tiền của một doanh nghiệp trong khi tài chính là lĩnh vực huy động và quản lý quỹ phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp đó. Học chuyên ngành này, bạn không những trang bị cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cao trong tương lai mà còn có thể ứng dụng kiến thức trong bối cảnh quốc tế.

Marketing

Ngành học Marketing tập trung vào lý thuyết và phương pháp để giới thiệu thành công các sản phẩm và dịch vụ ra thị trường quốc tế. Bạn sẽ được trang bị những kiến thức hữu ích để kết nối sản xuất với tiêu dùng và biết cách quyết định số lượng, phương thức cung cấp cũng như giá cả của mặt hàng.

Tổ chức và Quản lí Chiến lược

Chuyên ngành này tập trung vào việc xác lập mục tiêu, xây dựng nguyên tắc và phát triển các phương pháp cho một tổ chức sao cho tổ chức đó đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng và biến đổi của xã hội. Đây là ngành học lí tưởng cho các sinh viên có mong muốn tự tạo lập công ty hoặc có dự định tiếp quản và phát triển công việc kinh doanh của gia đình.

Kinh tế học và Đổi mới kinh doanh

Chuyên ngành này giúp bạn xác định các yếu tổ thúc đẩy đổi mới kinh doanh, các mô hình quản lý sản xuất cũng như các lý thuyết kinh tế đằng sau những khái niệm này. Các môn học được thiết kế cho các sinh viên mong muốn đóng góp cho kinh tế toàn cầu thông qua phát triển kinh doanh hay hoạch định chính sách.

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Bằng việc cung cấp các kiến thức quản trị nền tảng, nâng cao kĩ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa và tôn trọng sự đa dạng văn hóa, Khoa Quản trị Quốc tế có sứ mệnh đào tạo và nuôi dưỡng một nguồn nhân lực có đạo đức kinh doanh và tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề quản lý trong các doanh nghiệp toàn cầu hóa và các tổ chức khác.

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành tất các các chứng chỉ bắt buộc cho từng môn học, cũng như hoàn thành tốt thiểu 124 tín chỉ. Khi hoàn thành hơn 30 tín chỉ trong các môn chuyên ngành của ngành lựa chọn, trên bằng cấp mà sinh viên nhận sẽ được ghi rõ tên chuyên ngành đó.

Sinh viên học hệ tiếng Nhật

1. Sinh viên có trình độ tiếng Anh cơ bản

LOẠI SỐ TÍN CHỈ BẮT BUỘC
Học phần Đại Cương Tiếng Anh 24 40
Ngoại ngữ và các môn Đại cương 16
Học phần Chuyên ngành 62
Học phần Tự chọn tối thiểu 22

2. Sinh viên có trình độ tiếng Anh tốt

LOẠI SỐ TÍN CHỈ BẮT BUỘC
Học phần Đại Cương Tiếng Anh 12 40
Ngoại ngữ và các môn Đại cương 28
Học phần Chuyên ngành 62
Học phần Tự chọn tối thiểu 22

Sinh viên học hệ tiếng Anh

LOẠI SỐ TÍN CHỈ BẮT BUỘC
Học phần Đại Cương Tiếng Nhật 16 40
Ngoại ngữ và các môn Đại cương 24
Học phần Chuyên ngành 62
Học phần Tự chọn tối thiểu 22

MÔN HỌC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TỰ ĐỘNG

Hai môn học “Business Mathematics” và Introduction to Management” là những môn căn bản đối với Khoa APM, do vậy những môn này được đăng ký tự động cho toàn bộ sinh viên APM trong năm học đầu tiên.

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC

APM có 11 khóa học bắt buộc bao gồm:

Các môn học trên được thiết kế để nâng cao kiến thức và sự hiểu biết của sinh viên về một số lĩnh vực cụ thể thông qua việc giảng dạy chuyên sâu và tổ chức các buổi thảo luận, tranh biện để giúp sinh viên hiểu toàn diện về cả bốn ngành học. Sinh viên APM cũng cần học khóa “Fundamental Mathematics” (Toán học nền tảng) hoặc “Advanced Mathematics” (Toán học nâng cao”. Chi tiết xem thêm file Các môn bắt buộc.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tham khảo tại link.

THÔNG TIN KHÁC

Danh sách môn học (APM)
Đội ngũ giảng viên (APM)