CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

GIỚI THIỆU

Bạn có thể theo học một trong hai khoa: Khoa Quản trị Quốc tế (APM) và Khoa Nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương (APS), và được giảng dạy bởi đội ngũ giáo sư và giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ hơn 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hầu hết các môn học đều được giảng dạy bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Chương trình học linh hoạt tại APU cũng cho phép sinh viên ở khoa này tham dự một số môn học của khoa kia để có một nền kiến thức toàn diện.

Với các sinh viên hệ tiếng Anh thì trong hai năm đầu, bạn sẽ học các môn đại cương bằng tiếng Anh song song với việc học tiếng Nhật. Sinh viên APU cần thông thạo cả hai ngôn ngữ để có thể tham gia các môn chuyên ngành vào năm ba và năm bốn.

Học tập tại APU không đơn giản là ghi nhớ và nghe giảng một cách thụ động, bạn sẽ học cách giải quyết các vấn đề phức tạp mà thế giới đang phải đối mặt, thông qua thảo luận và tương tác với các sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa xã hội khác nhau. Được làm việc nhóm với các bạn học quốc tế là trải nghiệm rất có giá trị trong học tập và trưởng thành mà bạn sẽ không thể có tại nơi khác. Môi trường học tập đa văn hóa tại APU cũng sẽ thúc đẩy bạn học hỏi để trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm và thành công. Vì thành công tương lai của bạn, hãy biết tận dụng môi trường độc đáo này.

KỲ HỌC

Một năm học tại APU bắt đầu từ tháng Tư. Mỗi năm học được chia làm hai học kỳ, mỗi học kỳ gồm hai giai đoạn và một kì nghỉ. Đăng kí môn học sẽ bắt đầu vào đầu mỗi học kỳ. Điểm số môn học (bao gồm điểm của cả giai đoạn đầu)  sẽ được thông báo vào cuối học kỳ. Có thể sẽ có một số lớp học vào thứ Bảy hoặc ngày nghỉ.

YÊU CẦU TỐT NGHIỆP

Để tốt nghiệp, sinh viên cần phải hoàn thành những yêu cầu sau:

1. Sinh viên cần theo học tại APU ít nhất bốn năm. Trừ các trường hợp:

a. Sinh viên tham gia chương trình Tốt nghiệp sớm có thể tốt nghiệp sau ba năm
b. Sinh viên chuyển tiếp năm hai có thể tốt nghiệp sau ba năm
c. Sinh viên chuyển tiếp năm ba có thể tốt nghiệp sau hai năm

2. Sinh viên cần hoàn thành đủ số tín chí cần thiết – 124 tín chỉ trên tổng số và hoàn thành những yêu cầu cụ thể khác theo từng chương trình

CHƯƠNG TRÌNH TỐT NGHIỆP SỚM

Chương trình Tốt nghiệp sớm được thiết kế để thúc đẩy năng lực học tập của các sinh viên xuất sắc có nhu cầu tốt nghiệp sau 3 hoặc 3.5 năm. Những sinh viên đủ điều kiện tham gia sẽ được đăng kí thêm tín chỉ và các môn học yêu cầu trình độ cao hơn cho mỗi kì (trừ một số môn nhất định). Sinh viên cần có sự hiểu biết về các yêu cầu của Chương trình, ví dụ như số tín chỉ cần thiết và điểm. Nếu muốn được chấp nhận vào Chương trình, sinh viên cần có những hoạch định rõ ràng cho tương lai và nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu.

*Các  sinh viên học chuyển tiếp từ những trường đại học không có chương trình kéo dài bốn năm hoặc sinh viên chuyển tiếp từ năm ba sẽ không hợp lệ đăng kí chương trình.

THÔNG TIN LIÊN QUAN