Học phí Hệ Đại học

Học Phí

Học phí được chia theo từng kỳ, bao gồm:

(A) Chi phí cố định: 380,000 JPY

(B) Học phí theo tín chỉ môn học: 21,000 JPY/ tín chỉ. Thông thường, mỗi sinh viên cần tích lũy tối thiểu 124 tín chỉ trong 04 năm học để tốt nghiệp.

Tổng học phí theo số tín chỉ tiêu chuẩn thường niên cho sinh viên (JPY):
  Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm4
Số tín chỉ 28 32 32 32
Học phí 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Học phí sinh viên cần hoàn thành phụ thuộc vào mức Học bổng Miễn giảm Học phí của APU (JPY).
Học bổng Miễn giảm Học phí 0% 30% 50% 65% 80% 100%
Năm 1 HK I

Trước khi nhập học 

380,000 266,000  190,000 133,000  76,000

0

Sau khi nhập học 

270,000 189,000 135,000 94,500 54,000 0
HK II   650,000 455,000 325,000 227,500 130,000 0
Tổng 1,300,000 910,000 650,000 455,000 260,000 0
Năm 2 HK III   750,000 525,000 375,000 262,500 150,000 0
HK IV   750,000 525,000 375,000 262,500 150,000 0
Tổng 1,500,000 1,050,000 750,000 525,000 300,000 0
Năm 3 HK V   750,000 525,000 375,000 262,500 150,000 0
HK VI   750,000 525,000 375,000 262,500 150,000 0
Tổng 1,500,000 1,050,000 750,000 525,000 300,000 0
Năm 4 HK VII   750,000 525,000 375,000 262,500 150,000 0
HK VIII   750,000 525,000 375,000 262,500 150,000 0
Tổng 1,500,000 1,050,000 750,000 525,000 300,000 0

THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ ( Năm nhất)

Năm học Kỳ tháng 4 Kỳ tháng 9
Học phí trước khi nhập học Học phí sau khi nhập học Học phí trước khi nhập học Học phí sau khi nhập học
HK I Trước nhập học 1/7/2020 Trước nhập học 25/12/2020
HK II  25/12/2020   30/06/2021  

THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ (Năm 2)

Về thời gian đóng học phí từ năm thứ 2, vui lòng xem cuốn Campus Life Handbook được phát sau khi nhập học. 

Cách Đóng Học Phí

Cách 1: Tự động trừ tiền trong tài khoản ngân hàng cá nhân

Sinh viên đăng ký đóng học phí bằng cách tự động trừ tiền học trong tài khoản cá nhân tại Phòng Hành chính (Administration Office). Phí giao dịch mỗi lần là 10 JPY. Để đóng học thành công, sinh viên cần đảm bảo trong tài khoản của mình luôn có ít nhất số tiền học + phí dịch vụ ngân hàng.

Cách 2: Chuyển tiền tại ngân hàng

Sinh viên có thể chuyển khoản trực tiếp học phí cho APU tại bất cứ ngân hàng nào tại Nhật. Khi đi chuyển tiền, sinh viên cần mang theo: Thông báo đóng học phí, tiền học + phí chuyển tiền 864 JPY (Nếu sinh viên chuyển tiền tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) thì không mất phí chuyển tiền).

Sinh hoạt phí 

APU có nhiều học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên tới từ các nguồn Chính phủ Nhật Bản, chính quyền địa phương, Hội phụ huynh APU, các công ty và tập đoàn quan tâm tới nguồn nhân lực quốc tế tiềm năng tại APU.

Công việc làm thêm tại APU và dưới thành phố cũng đem lại nguồn thu nhập giúp sinh viên trang trải cuộc sống. Hơn nữa, đó cũng là cơ hội tuyệt vời để sinh viên trải nghiệm môi trường sống và làm việc tại Nhật.

Bảo hiểm thân thể và trách nhiệm toàn diện

Sinh viên năm nhất 17,010 JPY
Sinh viên chuyển tiếp năm hai 13,010 JPY
Sinh viên chuyển tiếp năm ba 8,980 JPY

Phòng trường hợp có bất kì tai nạn nào xảy ra và cần bồi thường, tất cả các sinh viên quốc tế phải tham gia chương trình bảo hiểm của trường, phòng trường hợp có bất kỳ tai nạn nào xảy ra và cần bồi thường. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin trong ”Hướng dẫn về Bảo hiểm thân thể và trách nhiệm toàn diện dành cho sinh viên quốc tế tại Nhật” được gửi kèm với kết quả ứng tuyển. 

Trả trước học phí (CHỈ áp dụng đối với sinh viên được yêu cầu)

APU có một hệ thống nhằm đảm bảo với Chính phủ Nhật Bản về khả năng tài chính của du học sinh. Một số sinh viên chuẩn bị nhập học APU sẽ được chọn vào hệ thống này và được yêu cầu nộp toàn bộ học phí năm nhất cùng với các chi phí nhập học khác. 

Những thí sinh được chọn sẽ nhận được thông báo đóng phí chi tiết kèm theo kết quả ứng tuyển APU.

Phí vào kí túc xá

Kì tháng 4/2020 228,000 JPY 
Kì tháng 9/2020 203,500 JPY

*Sinh viên năm 1 PHẢI ở kí túc xá (11 tháng)