THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021 HỆ ĐẠI HỌC

Tin tức về APU

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021 HỆ ĐẠI HỌC

Năm tuyển sinh 2021 đang tới gần, bạn đã biết mình cần chuẩn bị những gì cho quá trình nộp hồ sơ, xin học bổng chưa? Theo dõi dưới ảnh để biết thời gian tuyển sinh năm 2021 đại học Ritsumeikan APU nhé.

TUYEN SINH THANG 4

TUYEN SINH THANG 9

Xét HỌC BỔNG học phí 30%, 50%, 65%, 80%, 100% của APU là song song với xét tuyển đầu vào. 

Để nhận được hướng dẫn chi tiết về từng bước nộp hồ sơ, xin học bổng, nhận tư vấn và bộ hồ sơ miễn phí, các bạn đăng ký thông tin theo đường link: https://bit.ly/APUapply2021

Dưới đây là tóm tắt các giai đoạn nộp hồ sơ cho hệ đại học:

1.Giai đoạn 1Nộp hồ sơ và làm bài đánh giá Online

– Tạo tài khoản và nộp hồ sơ qua hệ thống Nộp đơn trực tuyến của trường: https://admissions.apu.ac.jp/apply_online/

– ứng viên có thể nộp đơn xin Học bổng miễn giảm học phí thông qua hệ thống nộp đơn trực tuyến.

– Ứng viên đăng ký chương trình đại học bằng tiếng Anh:

Online Assessment (Video Recorded Interview – Watson-Glaser III Critical Thinking Appraisal – Core Abilities Assessment)

Một đánh giá trực tuyến sẽ được thực hiện để đảm bảo đánh giá công bằng về khả năng học tập, lý luận logic và khả năng nhận thức của tất cả các ứng viên. Sau khi nộp đơn trực tuyến và trả phí đăng ký, sinh viên sẽ thấy hướng dẫn cách hoàn thành đánh giá trực tuyến trong Hệ thống nộp đơn online. Đánh giá trực tuyến sẽ bao gồm ba phần: Phỏng vấn video ghi lại, bài kiểm tra Đánh giá tư duy phê phán Watson-Glaser III và bài kiểm tra Đánh giá năng lực cốt lõi. Toàn bộ đánh giá trực tuyến sẽ kéo dài khoảng 60-70 phút.

Video phỏng vấn được ghi lại (Video Recorded Interview, khoảng 5 phút)

– Đối với cuộc phỏng vấn video, bạn sẽ không được nói chuyện với một người. Thay vào đó, bạn sẽ thấy một số câu hỏi trên màn hình của mình thông qua một nền tảng phỏng vấn video và bạn sẽ ghi lại câu trả lời của mình. Mỗi câu hỏi sẽ có một giới hạn thời gian để trả lời. 

Bài đánh giá tư duy phản biện Watson-Glaser IIIWatson-Glaser III Critical Thinking Appraisal khoảng 30 phút)

– Bài đánh giá tư duy phản biện Watson-Glaser III (WGIII) đo lường khả năng xác định và phân tích vấn đề của một sinh viên, cũng như tìm kiếm và đánh giá thông tin liên quan để đưa ra kết luận hợp lý. Đánh giá báo cáo về ba khía cạnh của lý luận phê bình bằng lời nói, cụ thể là khả năng của sinh viên để 1) nhận ra các giả định, 2) đánh giá các lập luận và 3) đưa ra kết luận, cũng như đưa ra một thước đo tổng thể về trình độ tư duy phê phán.

– Bài demo tham khảo: https://www.talentlens.co.uk/company/about-us/practice-aptitude/

https://admissions.apu.ac.jp/resource/load/documents/Tips_on_Critical_Thinking.pdf

Đánh giá năng lực cốt lõi (Core Abilities Assessmentkhoảng 20 phút)

-Đánh giá năng lực cốt lõi (CORE) bao gồm các mục lý luận bằng lời nói, bằng số và trừu tượng và đo lường năng lực cá nhân để học các khái niệm và nhiệm vụ, áp dụng lý luận hợp lý và rút ra kết luận từ thông tin.

– Câu hỏi mẫu: https://downloads.pearsonassessments.com/images/assets/caa/example_questions_coreabilities.pdf

Ứng viên đăng ký chương trình đại học bằng tiếng Nhật:

Đánh giá trực tuyến bao gồm một cuộc phỏng vấn video được ghi lại và kiểm tra đánh giá để đo lường kỹ năng tư duy logic và phê phán của ứng viên. Trong một số trường hợp, một cuộc phỏng vấn trực tuyến bổ sung có thể được yêu cầu sau thời hạn nộp đơn.

2. Giai đoạn 2: Phỏng vấn

Chỉ những ứng viên vượt qua giai đoạn 1 mới được mời phỏng vấn ở giai đoạn 2 theo hình thức trực tiếp hoặc online. Thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm cho cuộc phỏng vấn sẽ được APU chỉ định và thông báo cho các ứng viên trong khoảng năm ngày kể từ ngày thông báo kết quả giai đoạn 1.

3.Kết quả cuối cùng

Kết quả cuối cùng sẽ dựa trên phỏng vấn và hồ sơ của ứng viên. Đại học Ritsumeikan APU sẽ gửi email thông báo kết quả đến từng ứng viên. Xin lưu ý rằng nhà trường sẽ không trả lời các câu hỏi liên quan đến kết quả cuối cùng.

Ứng viên được nhận sẽ không được phép nộp đơn lại với cùng 1 chuyên ngành trong cùng 1 năm (chẳng hạn như, ứng viên đã đậu APS kỳ Xuân 2021 sẽ không được nộp đơn lại khoa APS cho kỳ Thu 2021).

Thông tin tuyển sinh chi tiết xem tại đây:

https://admissions.apu.ac.jp/how_to_apply/new_students/outside_japan_2021/index.html

Tài liệu tuyển sinh 2021: https://admissions.apu.ac.jp/material_download/

Video về APU: https://www.youtube.com/watch?v=mjQrwZRcbHs