Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

VỀ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Cao học Quản trị Kinh doanh (GSM) mang đến một phương pháp giáo dục chú trọng vào kinh doanh và quản lý của Nhật Bản với nền tảng vững chắc trong các phương pháp quản lý đã có sẵn và các cơ hội cho nghiên cứu độc lập. Các lớp học được tiến hành bằng tiếng Anh trong môi trường đa văn hóa, tạo cho sinh viên cơ hội học tập từ kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng như những kỹ năng và sự nhạy cảm cần thiết để thành công khi kinh doanh quốc tế.

Bằng cấp Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
Thời gian đào tạo 2 năm
Chỉ tiêu thường niên 40 sinh viên
Kỳ nhập học Mùa xuân (Tháng Tư), Mùa thu (Tháng chín)

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình GSM bao gồm các khóa học bắt buộc, các khóa học tự chọn và hội thảo. Sinh viên phải lấy ít nhất là 44 tín chỉđể tốt nghiệp. Một trong những đặc điểm của GSM là học sinh có thể học các khóa học tiếng Nhật như một môn tự chọn dựa trên trình độ của mình. Nhiều sinh viên tốt nghiệp GSM đã có việc làm tại Nhật sau khi học tiếng Nhật ngoài các nghiên cứu sau đại học. Khóa học hội thảo về quản lý cũng được coi như là một trong các khóa học chuyên sâu để giúp sinh viên hiểu sâu hơn về lĩnh vực của mình bằng cách viết luận án, báo cáo kinh doanh.

KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ AACSB

AACSB_Accredited.svg

-Tháng 8, 2016-
Đại học Ritsumeikan Asia Pacific University chính thức được Hiệp hội phát triển giảng dạy kinh doanh bậc đại học công nhận đạt chuẩn AACSB quốc tế. 

Thông báo về Kiểm định Quốc tế AACSB  (August 10, 2016)

Xem thêm ở đây

CÁC CHUYÊN NGÀNH

Quản trị Nhật Bản

Chuyên ngành Quản lý Nhật Bản tập trung vào triết lý và thực tiễn của các tập đoàn Nhật Bản. Nhật Bản là nước châu Á đầu tiên  công nghiệp hóa thành công do các tập đoàn đẳng cấp thế giới hỗ trợ. Các tập đoàn Nhật Bản chú trọng vào chất lượng, đổi mới, dịch vụ khách hàng, phong cách quản lý nhân sự độc đáo và mô hình quản trị nhà nước có liên quan, mang đến một sự thay thế cho mô hình cổ đông được thực hiện chủ yếu ở các nước nói tiếng Anh như Hoa Kỳ. Sự chú trọng của họ tập trung vào các vấn đề như khả năng thành công và thất bại của các tập đoàn Nhật Bản cũng như cung cấp mô hình quản lý doanh nghiệp ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Kế toán và Tài chính

Chuyên ngành Kế toán và Tài chính tập trung vào các lý thuyết và khái niệm về tài chính doanh nghiệp, kỹ thuật tài chính và các định chế tài chính, kế toán tài chính và kế toán quản trị đồng thời cung cấp cho sinh viên các kỹ năng để hiểu và giải thích thông tin tài chính và kế toán. Mục đích của chuyên ngành này là cung cấp cho sinh viên các công cụ trong lĩnh vực kế toán và tài chính, xây dựng chiến lược, hệ thống kiểm soát thiết kế và đánh giá tác động của các chiến lược hợp tác lên các bên liên quan khác nhau.

Marketing và Quản lí 

Chuyên ngành Quản lý và Marketing tập trung vào việc hiểu và quản lý kích thước con người của các tổ chức. Đối với các tổ chức kinh doanh, một số bên liên quan quan trọng nhất là các nhà quản lý, nhân viên và khách hàng. Quyết định và hành động của họ được hướng dẫn bởi một loạt các yếu tố, từ các khía cạnh rất “hợp lý” đến nhận thức chủ quan, cảm xúc và giá trị (đạo đức). Do đó, điều kiện thị trường trong trạng thái liên tục đòi hỏi sự thích ứng cũng như tạo cơ hội cho việc tạo ra thị trường mới và các giá trị xã hội. Do đó, chuyên ngành này nhấn mạnh sự cần thiết của các tổ chức để phát triển các chiến lược đa chiều và đa dạng, năng lực và năng lực bền vững, không chỉ để đối phó với môi trường kinh doanh thay đổi mà còn dẫn dắt một cách mới mẻ và trách nhiệm.

Đổi mới Kinh doanh và Quản lí Hệ thống

Chuyên ngành về Đổi mới Kinh doanh và Quản lí Hệ thống tập trung vào kế hoạch sản xuất, sử mềm dẻo trong quản lí sản xuất, quản lí hàng tồn kho, quản lí chất lượng, quản lí chuỗi sản xuất và tác động của công nghệ thông tin đến toàn bộ quá trình sản xuất. Một trọng tâm khác của chuyên ngành này là quản lý phát triển sản phẩm, vai trò của kinh doanh  từ quan điểm của công nghệ. Chuyên ngành này cũng đưa ra câu hỏi tại sao một số quốc gia lại sáng tạo hơn các nước khác.

THÔNG TIN KHÁC