Học bổng miễn giảm học phí Hệ Cao học

 

Tất cả các ứng viên đều có thể được xét học bổng Miễn giảm học phí của APU vào thời điểm nộp hồ sơ. Ứng viên có thể đăng ký học bổng bằng cách hoàn thành đơn đăng ký học bổng tương ứng. Học bổng này có được nhờ vào sự đóng góp về tài chính từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, cùng với Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghê Nhật Bản (MEXT) đã hỗ trợ cho lý tưởng của APU với mục đích giảm bớt gánh nạnh tài chính với những sinh viên xuất sắc. Sinh viên đạt được học bổng cần cố gắng trở thành một tấm gương sáng cho đất nước và khu vực của họ. 

Học bổng sẽ được duy trì tới khi tốt nghiệp nếu người nhận đảm bảo thành tích học tập tốt và không có bất kì hành vi sai trái nào. Nếu có hành vi không phù hợp hoặc làm tổn hại tới danh tiếng của APU, học bổng sẽ bị tước. Những ứng viến muốn đăng ký học bổng cần hiểu rõ những điều trên.

Học phí còn lại phải đóng nếu có học bổng

Mức học bổng

Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (Thạc sỹ, Tiến sỹ)

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)
30% khoảng 910,000 JPY khoảng 1,260,000 JPY
50% khoảng 650,000 JPY khoảng 900,000 JPY
65% khoảng 455,000 JPY khoảng 630,000 JPY
80% khoảng 260,000 JPY khoảng 360,000 JPY
100% 0 JPY 0 JPY