Top Global University Project

Học bổng Chính phủ MEXT (TOP GLOBAL UNIVERSITY PROJECT)

Về học bổng

Học bổng này được cấp tại APU sau khi được chọn bởi MEXT’s Top Global University Project (SGU).   
Các trường đại học được chọn cho Project này được cấp học bổng cho các sinh viên quốc tế nổi trội với thành tích học tập xuất sắc. Học bổng này nhắm tới nâng cao tính cạnh tranh quốc tế của các trường đại học Nhật Bản. 

Điều kiện

Vui lòng tham khảo tại Application Handbook.

Học bổng

  • Toàn bộ học bí
  • 144,000 JPY/tháng cho sinh hoạt phí (có thể thay đổi)

Thời gian nộp hồ sơ

  • Kỳ nhập học Tháng 4/2019: 01/08/2018 (Thứ 4) – 26/09/2018 (Thứ 4)
  • Kỳ nhập học Tháng 9/2019: 01/08/2018 (Thứ 4) – 28/11/2018 (Thứ 4)

Quy trình tuyển chọn

  • Hãy tải Eligibility Criteria Checklist từ trang web APU Admissions và nộp cùng với các giấy tờ khác trong thời gian nộp hồ sơ.
  • APU sẽ tiến cử các ứng viên hợp lệ và có thành tích nổi bật với MEXT sau khi nhận được hồ sơ. Quyết định cuối cùng là ở MEXT và kết quả sẽ được thông báo vào 05/11/2018 (Thứ 2) cho kỳ nhập học tháng 4/2019 và vào 21/01/2019 (Thứ 2) cho kỳ nhập học tháng 9/2019.