JJ/WBGSP

JOINT JAPAN/WORLD BANK GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM (JJ/WBGSP)

Học bổng này được trao bởi Ngân hàng thế giới – World Bank và chính phủ Nhật Bản. Học bổng này dành cho các chuyên gia đã có kinh nghiệm từ những quốc gia thành viên của World Bank. Từ năm 2007, AP được chọn là trường đại học hợp tác với học bổng này, cung cấp quỹ cho sinh viên có nguyện vọng theo học tại chương trình Cao học nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương Graduate School of Asia Pacific Studies (GSA) mỗi năm ( không bao gồm chương trình IMAT).

Điều kiện

(1) Tiêu chí:
Vui lòng tham khảo Application Handbook với điều kiện yêu cầu của World Bank
(2) Quốc gia
Tham khảo tại World Bank’s website. Ứng viên đang sống tại đất nước công nghiệp hóa hơn 1 năm sẽ không hợp lệ cho học bổng này. 

Học bổng

  • Phí nhập học
  • Toàn bộ học phí
  • 144,000 JPY (*có thể thay đổi) cho sinh hoạt phí bao gồm nhà ở, sách vở, nghiên cứu
  • Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông tới APU khi nhập học và trở về sau khi hoàn thành chương trình. Mỗi chuyến bay sẽ có thêm phụ cấp 500USD

Thời gian nộp hồ sơ

Giấy tờ yêu cầu khác

    • Bản PDF của WB Online Application submission. Nếu hệ thống nộp hồ sơ online của World Bank mở sau hạn của APU, vui lòng nộp sớm nhất khi có. 
    • Xác nhận kinh nghiệm đi làm ít nhất 3 năm sau khi có bằng Đại học
    • Tóm tắt các luận văn trước đây hoặc ví dụ của những bài viết, thành tựu nghiên cứu tính đến hiện tại