ADB-JSP

ASIAN DEVELOPMENT BANK-JAPAN SCHOLARSHIP PROGRAM (ADB-JSP)

Học bổng này nhằm trao cơ hội cho các công dân đủ tiêu chuẩn của các nước đang pháp triển là thanh viên của Ngân hàng phát triển Châu Á – Asian Development Bank (ADB) để theo học bậc học sau đại học thuộc các lĩnh vực liên quan đến phát triển. APU được chọn bởi ADB vào năm 2010 và sẽ trao một số học bổng cho những ứng viên hợp lệ của chương trình Cao học nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương – School of Asia Pacific Studies (GSA) mỗi năm (không bao gồm chương trình IMAT ).

Điều kiện

(1) Tiêu chí:
Vui lòng tham khảo Application Handbook với điều kiện yêu cầu của ADB
(2) Quốc gia
Tham khảo tại the ADB website. Ứng viên đang sống hoặc làm việc tại đất nước khác với đất nước mình sinh ra không hợp lệ cho học bổng này.

Học bổng

 • Phí nhập học
 • Toàn bộ học phí
 • 144,000 JPY (*có thể thay đổi) cho sinh hoạt phí bao gồm nhà ở, sách vở, nghiên cứu
 • Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông tới APU khi nhập học và trở về sau khi hoàn thành chương trình

Thời gian nộp hồ sơ

Giấy tờ yêu cầu khác

  • Xác nhận kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm sau khi có bằng Đại học
  • Tóm tắt các luận văn trước đây hoặc ví dụ của những bài viết, thành tựu nghiên cứu tính đến hiện tại
  • Xác nhận thu nhập hàng tháng/năm của ứng viên
  • Xác nhận thu nhập của gia đình (bao gồm phụ huynh hoặc vợ/chồng)
  • ADB-JSP Information Sheet Form: 
   http://www.adb.org/site/careers/japan … ogram/procedures-applying