CÁC HỌC BỔNG KHÁC

Ứng viên quốc tế hợp lệ có thể nộp hồ sơ cho các loại học bổng bên dưới. Vui lòng dòng kĩ các thông tin ở trang này và nộp cho học bổng phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng cần tham khảo thêm Admissions Handbook dành cho chương trình Cao học. 

Các loại học bổng và chương trình học tương ứng tại APU 2020

CHƯƠNG TRÌNH

MEXT
(Top Global University) 

JJ/WBGSP ADB-JSP
APS

Quan hệ quốc tế (IR)

Văn hóa, xã hội (SC)
IPC

Quản trị hành chính quốc tế (IPA)

Quản lý y tế cộng đồng (PHM)

Khoa học bền vững (SS)

Bằng kép Quản trị và Lưu thông vật chất quốc tế (IMAT)

× × ×
Quản trị du lịch, khách sạn (TH)
Kinh tế phát triển (DE)
MBA Quản trị phong cách Nhật (JM) × ×
Kế toán tài chính (AF)
Quản trị Marketing (MM)
Đổi mới và điều hành hoạt động (IOM)
Tiến Sỹ Nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương × × ×
 *Lưu ý: Mỗi ứng viên chỉ có thể lựa chọn một chương trình và không được chọn nhiều chương trình để tăng cơ hội nhận học bổng. 

Quy trình ứng tuyển

Trước khi nộp hồ sơ:

1. Đọc kĩ Application Handbook.

2. Nộp hồ sơ online theo đường link sau và hoàn thành đóng phí ứng tuyển.

3. Hoàn thành hồ sơ online của học bổng JJ/WBGSP (World Bank Scholarship ONLY).

Sau khi nộp hồ sơ:
1. Ứng viên được chọn bởi APU sẽ được ứng cử với tổ chức trao học bổng tương ứng.
2. Quyết định cuối cùng sẽ là ở tổ chức trao học bổng. Ứng viên không được nhận các học bổng ngoài này sẽ được xét học bổng miễn giảm học phí của APU nếu có bài luận học bổng vào thời điểm nộp hồ sơ.  

Điều kiện

Vui lòng tham khảo Application Handbook và điều kiện riêng biệt của mỗi tổ chức trao học bổng.

Phí ứng tuyển

Phí ứng tuyển là 3,500 JPY khi trả bằng thẻ tín dụng và 5,000 JPY khi chuyển khoản qua ngân hàng. Vui lòng xem hướng dẫn tại Application Handbook. Phí ứng tuyển phải được đóng đúng hạn nộp hồ sơ. Các hồ sơ chưa đóng phí sẽ không được xét duyệt.  Bạn nên đóng phí bằng thẻ tín dụng và chỉ chuyển khoản ngân hàng nếu không thể sử dụng thẻ.  Nếu bạn nộp hồ sơ thông qua một bên thứ 3 (Đại sứ quán, công ty, hoặc trường đại học) vui lòng làm rõ thông tin này. Phí ứng tuyển phải được nhận bởi mọi ứng viên, dù có được tiến cử hay không. 

Lưu ý

  • Hồ sơ ứng tuyển không được chấp nhận qua FAX or E-mail. Ứng viên cần chuẩn bị đầy đủ và hoàn thành Online trước deadline. Hồ sơ nhập học phải được gởi về Văn phòng APU VN qua đường bưu điện.
  • Tùy vào thời gian tạo tài khoản ngân hàng và hoàn tất các thủ tục sau khi tới Nhật, số tiền học bổng đầu tiên sẽ được gửi sau ít nhất 1 tháng. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị ít nhất 150,000 JPY đem theo sang Nhật để chi trả các chi phí ban đầu.  
  • Nếu ứng viên không thể tới Nhật Bản theo thời gian quy định, phí vận chuyển sẽ không được chi trả. Ngoài ra, nếu việc đến Nhật Bản bị chậm trễ quá thời gian quy định, học bổng có thể bị hủy.
  • Những ứng viên sẽ nhận học bổng từ các tổ chức khác trong thời gian học tại APU sẽ không được chọn. 
  • Nếu phát hiện gian dối trong giấy tờ học bổng có thể bị hủy. 
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ cho 2021 hiện chưa được thông báo do đó một số điều kiện có thể thay đổi. 

Các học bổng khác