Lễ trao thưởng và học bổng Kỳ Xuân  2018

Tin tức về APU

Lễ trao thưởng và học bổng Kỳ Xuân 2018

Hiệu trưởng Haruaki Deguchi bắt đầu buổi lễ bằng một bài khích lệ các sinh viên của mình với những thành công mà họ đã đạt được. Thầy đã trao giải thưởng danh giá Ando Momofuku Honor Prize cho những cá nhân xuất sắc và giấy chứng nhận cho đại diện của những nhóm chiến thắng trong học kỳ này. Tiếp theo đó, trưởng khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS) – giáo sư Yan Li và trưởng khoa Quản trị quốc tế (APM) – giáo sư Toshitsugu Otake trao bằng khen cho các đại điện đạt điểm trung bình học kỳ thuộc top cao nhất toàn khoa (Academic Merit Scholarship and Academic Merit Certificate)

Phó hiệu trưởng Yokoyama cũng trao bằng khen cho những bạn đạt giải tiếng Anh Yokoyama English Award. Sau đó là phần trao giải của trưởng phòng công tác sinh viên Kumi Seike cho các nhóm và cá nhân nhận các học bổng như Incentive Scholarship, Certificate for Self-motivated Students and Organizations, Self-motivated Students Scholarship.

ANDO Momofuku Honor Prize

Giải thưởng này này được cấp bởi Tiễn sỹ danh dự Momofuku Ando, người thành lập ra tập đoàn Nissin Foods Holdings Co., Ltd. Giải thưởng khuyến khích và hỗ trợ sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

APM8 – Haotian Gu
a

ANDO Momofuku Award

APS3 – Takemasa Oyama

APS5 – Hiromi Matsumoto

APM3 – Rina Pokharel

APM5 – Shah I. Hossain

b 
Yokoyama English Award

Học bổng này được lập ra nhờ sợ quyên góp của giáo sư Kenji Yokoyama, Phó hiệu trưởng, với mục tiêu khuyến khích sinh viên hệ tiếng Nhật cố gắng phát huy khả năng tiếng Anh vào năm học đầu tiên, khuyến khích những sinh viên này khám phá ra những phương pháp học tập khác nhau tại trường Đại học, cũng như phát triển khả năng của bản thân để thành công trong môi trường toàn cầu hóa sau này.

APM3 – Junnosuke Chikura

c
Incentive Scholarship for Self-motivated Students

Mục đích của học bổng Incentive Scholarship for Self-motivated Students là để khích lệ và hỗ trợ các nhóm và cá nhân đã có biểu hiện xuất sắc trong những hoạt động ngoại khóa và thiết lập ra những mục tiêu có thể đạt được trong tương lai.  

Arauma Chiyo

PRENGO

Yossha-Koi

BHABISHYA AND JAMARKO FOR NEPAL

d 
Academic Merit Scholarship

Đây là học bổng khuyến học cho sinh viên có thành tích học tập tốt nhất trong kỳ học mùa thu 2017.

APS3 – Claire Chia-Chen Liu

APS4 – Mai Chi Nguyen

APS4 – Ha Minh Anh Nguyen

APS4 – Nguyen Son Tra Mai

APS6 – Jun Wang

APS5 – Minsu Koo

APS7 – Talisca A.Natasha

APM3 – M. Thanarakchok

APM3 – Sangho Kim

APM4 – Jiayue Yu

APM4 – Lidan Zhou

APM4 – Xinyi Zhao

APM4 – Pingan Ge

APM4 – Rong Pan

APM4 – Chenxi Li

APM4 – Zhenchi Jiang

APM5 – Jiwoo Kang

APM6 – Hafiz F. Muhammad

APM6 – Ngan Kieu Nguyen

APM7 – Rubaiyyat Rafi

Academic Merit Certificate

Đây là bằng khen cho các sinh viên xếp hạng 2 hoặc 3 dựa vào kết quả học tập kỳ mùa thu năm 2017.

APS3 – Kaori Segawa

APS3 – Eje Jeong

APS3 – Soyeon Lee

APS5 – Haruna Oe

APS5 – Miki Yamanaka

APS6 – Tianru Chu

APS6 – M. Kalyanasundaram

APS6 – Yoshiki Ishiuchi

APS7 – Mahiro Hata

APM3 – Noah Ethan Jago

APM5 – Huyen Trang Tran

APM5 – Shohei Kaneko

APM6 – Utami B. Nabilla

APM6 – Xiaoying Wang

APM6 – Phu Chau Pham

APM6 – Uyen Phuong Huynh

APM6 – Tieu Bang Luong

APM6 – Jennifer

APM7 – N. Prechachaisurut

APM7 – N. Santimahakullert

e

f

Source: http://en.apu.ac.jp/home/news/article/?storyid=2998