LỄ ĐÓN TÂN SINH VIÊN KÌ THU 2016

Tin tức về APU

LỄ ĐÓN TÂN SINH VIÊN KÌ THU 2016

THỜI GIAN

13:30 – 14:10, Thứ 6, ngày 23/09/2016 (Hội trường mở cửa từ 12:30)

ĐỊA ĐIỂM

B-con Plaza Phillhamonia Hall, Beppu City, Yamanote Cho, 12-1

Chi tiết, vui lòng truy cập:

http://www.b-conplaza.jp/english/index.htm (Tiếng Anh)

http://www.b-conplaza.jp/access/index.htm (Tiếng Nhật)

Lưu ý:

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

13:30

Khai mạc buổi lễ

Bài phát biểu của Hiệu trưởng

Giới thiệu khách mời

Phát biểu của khách mời

Phát biểu của đại diện học thuật

Phát biểu của đại diện SV nhập học

Lời kết

14:10  

Bế mạc buổi lễ