Hướng dẫn ứng tuyển Hệ Cao học cho sinh viên APU

Hướng dẫn ứng tuyển cho sinh viên đang theo học APU hoặc Ritsumeikan (Kỳ tháng 4 và tháng 9/2019)

Ứng viên nội bộ (hiện là sinh viên theo học APU/ Ritsumeikan University) có nhiều cơ hội để nộp hồ sơ vào chương trình cao học của APU.  Vui lòng đọc qua hướng dẫn bên dưới cũng như cuốn hướng dẫn nộp hồ sơ bên dưới trước khi đăng ký. Chúng tôi khuyên bạn thảo luận trước với kế hoạch học cao học với các giáo sư hiện đang giảng dạy.

1. Lịch ứng tuyển

Kỳ nhập học tháng 4/2019

Chương trình Hạn nộp hồ sơ Thông báo kết quả
Thạc Sỹ

26/09/2018 (Thứ 4) 05/11/2018 (Thứ 2)
24/10/2018 (Thứ 4) 10/12/2018 (Thứ 2)
28/11/2018 (Thứ 4) 21/01/2019 (Thứ 2)
Tiến Sỹ

24/10/2018 (Thứ 4) 10/12/2018 (Thứ 2)
28/11/2018 (Thứ 4) 21/01/2019 (Thứ 2)

Kỳ nhập học tháng 9/2019

Chương trình Hạn nộp hồ sơ Thông báo kết quả

Thạc Sỹ
*Gồm IMAT

28/11/2018 (Thứ 4) 21/01/2019 (Thứ 2)
27/02/2019 (Thứ 4) 08/04/2019 (Thứ 2)
03/04/2019 (Thứ 4) 20/05/2019 (Thứ 2)
22/05/2019 (Thứ 4) 01/07/2019 (Thứ 2)
Tiến Sỹ

03/04/2019 (Thứ 4) 20/05/2019 (Thứ 2)
22/05/2019 (Thứ 4) 01/07/2019 (Thứ 2)
 
 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Khoa/Ngành Chỉ tiêu 1 năm* Kỳ nhập học
Cao học Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (GSA)
Thạc Sỹ nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS)
Quan hệ quốc tế (IR) 15 Tháng 4 và Tháng 9
Văn hóa, xã hội (SC)
Thạc sỹ chính sách hợp tác quốc tế (ICP)
Quản trị hành chính quốc tế (IPA) 45 Tháng 4 và Tháng 9
Quản lý y tế cộng đồng (PHM)
Khoa học bền vững (SS)
Quản trị du lịch, khách sạn (TH)
Kinh tế phát triển (DE)
Bằng kép Quản trị và Lưu thông vật chất quốc tế (IMAT) Tháng 9
Tiến Sỹ
Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương 10 Tháng 4 và Tháng 9
Cao học Quản trị Kinh doanh (GSM)
Thạc Sỹ quản trị kinh doanh (MBA)
Quản trị phong cách Nhật (JM) 40 Tháng 4 và Tháng 9
Kế toán tài chính (AF)
Quản trị Marketing (MM)
Đổi mới và điều hành hoạt động (IOM)

*Số lượng chỉ tiêu là cho tất cả các đối tượng ứng tuyển. 

3. Yêu cầu ứng tuyển

Ứng viên cần đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: 
① Sinh viên sẽ tốt nghiệp APU hoặc Ritsumeikan University trước khi nhập học Cao học. Sinh viên cần có GPA 3.00 trở lên đối với sinh viên APU và 3.50 trở lên đối với sinh viên Ritsumeikan University.
② Sinh viên cần có khả năng tiếp thu bài giảng, tiến hành nghiên cứu độc lập và viết báo cáo bằng tiếng Anh tốt. Sinh viên có thể nộp thêm các chứng chỉ sau, tuy nhiên không bắt buộc:
TOEFL iBT® – 80 points or above
TOEFL® PBT – 550 points or above
TOEFL® ITP – 550 points or above*
TOEIC® L&R – 780 points or above
TOEIC® IP – 780 points or above*
IELTS (Academic) – 6.0 or above
PTE Academic – 50 points or above
Cambridge English Language Assessment – FCE Grade B or above
* Only Institutional Test Scores from APU or Ritsumeikan University can be accepted.
③ Ứng viên MBA applicants PHẢI NỘP điểm GMAT hoặc GRE.

4. Hồ sơ ứng tuyển

Vui lòng tham khảo tại Admissions Handbook and Application Form – For All Graduate School Applicants.

5. Phỏng vấn video

Tất cả ứng viên cần phỏng vấn khi nộp hồ sơ vào APU. Vòng phỏng vấn này sẽ bằng hình thức thu hình online. Sau khi nộp hồ sơ online, APU sẽ liên hệ với các ứng viên qua email và hướng dẫn cách nộp bài phỏng vấn video.

6. Phương pháp xét tuyển

Tất cả các ứng viên sẽ được đánh giá dựa vào thông tin trong hồ sơ và phỏng vấn video. Nếu cần thiết, phòng Tuyển sinh sẽ tiến hành liên hệ với trường học trước đây của ứng viên hoặc người viết thư giới thiệu; yêu cầu ứng viên giải thích về các giấy tờ đã nộp; yêu cầu nộp các giấy tờ bổ sung liên quan tới học vấn, bảng điểm hoặc chứng chỉ ngoại ngữ. Ứng viên đã vượt qua vòng xét hồ sơ ban đầu có thể sẽ cần phải trải qua vòng phỏng vấn bởi APU. 

7. Nộp hồ sơ

Vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp tới phòng tuyển sinh của APU

【Postal Address】      1-1, Jumonjibaru, Beppu, Oita 874-8577
Ritsumeikan Asia Pacific University
Admissions Office (International)
【Direct Submission】 Ritsumeikan Asia Pacific University, 2nd floor, Building A
Admissions Office (International)

8. Phí nhập học và miễn giảm học phí

(1)Phí ứng tuyển: 
a. Credit card: 36,800 JPY
b. Bank Transfer: 35,000 JPY
* Vui lòng tham khảo “Admissions Handbook and Application Form” để có thêm thông tin
(2)Phí nhập học: Không yêu cầu
(3)Học phí:
 GSA         2,800,000 JPY (cho 2 năm)
 GSM         3,600,000 JPY (cho 3 năm)
 Tiến sỹ   4,200,000 JPY (cho 3 năm)
* Sinh viên không hoành thành chương trình trong thời gian tiêu chuẩn sẽ cần phải đóng thêm phí. 
(4)Bảo hiểm thuê nhà toàn diện:
Thạc Sỹ   8,540 JPY (cho 2 năm)
Tiến Sỹ   12,380 JPY(cho 3 năm)
* Chỉ dành cho sinh viên sẽ có Visa sinh viên trước khi nhập học. Only for students who obtain a Student Visa before enrollment. Chi tiết vui lòng tham khảo Admissions Handbook.
* Sinh viên sẽ nhập học chương trình IMAT sẽ chỉ cần đóng 4,710 JPY cho năm thứ 1 tại Nhật Bản.
(5)Phí vào kí túc xá APU House:
Kể từ năm 2018, Kí túc xá dành cho sinh viên cao học là AP House 4 nằm ở trung tâm Beppu.

<dd%