ỨNG TUYỂN HỆ CAO HỌC

Yêu cầu ứng tuyển và quy trình nộp hồ sơ sẽ khác nhau tùy vào mỗi trương trình. Trước khi ứng tuyển, vui lòng đọc kĩ các thông tin để đảm bảo hoàn thành tốt hồ sơ. Nếu có câu hỏi, hãy liên hệ với Văn phòng APU Việt Nam để được hỗ trợ.

LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH BẠN QUAN TÂM

Chính sách 

Khi học tại APU, sinh viên cao học sẽ cần phải tận dụng mỗi cơ hội ở môi trường Đại học đa văn hóa, ngoài việc học trên lớp, cũng cần có thêm các kiến thức, kĩ năng và thái độ cần thiết để đóp góp cho cộng đồng sau khi tốt nghiệp.  Sinh viên cao học cũng cần đóng góp cho việc học của toàn thể cộng đồng của trường bằng việc tham gia vào các cơ hội trao đổi thuộc khuôn viên trường đa văn hóa.

Chính vì vậy, sinh viên mới cần có những kĩ năng sau: 

1. Khả năng tiếp anh để có thể học tập tốt nhất;

2. Kiến thức chuyên sâu được yêu cầu để có thể học nâng cao tại các chương trình cao học;

3. Kĩ năng phân tích, nhận thức để giải quyết các vấn đề thực tế;

4. Động lực để không ngừng tận dụng tốt các cơ hội học tập;

5. Khả năng hòa nhập trong môi trường đa văn hóa. 

Ngoài ra, sinh viên của mỗi ngành sẽ cần có những điều sau:

Graduate School of Asia Pacific Studies, Master’s Program in Asia Pacific Studies

1. Một mối quan tâm sâu sắc về việc nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực bao gồm quan hệ quốc tế, nghiên cứu văn hóa và xã hội cần thiết cho sự phát triển của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

2. Một ý định mạnh mẽ để đóng góp vào sự phát triển bền vững và cùng tồn tại trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Graduate School of Asia Pacific Studies, Master’s Program in International Cooperation Policy

1. Một mối quan tâm sâu sắc về việc nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực bao gồm hành chính, môi trường, phát triển, sức khỏe và du lịch cần thiết  cho sự phát triển của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

2. Một ý định mạnh mẽ để đóng góp vào sự phát triển bền vững và cùng tồn tại trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Graduate School of Asia Pacific Studies, Doctoral Program in Asia Pacific Studies

1. Một mối quan tâm sâu sắc đến việc mở đường các chuyên ngành mới cần thiết cho sự phát triển của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

2. Khả năng và kĩ năng để làm chủ các học tuyết và ứng dụng như một nhà nghiên cứu độc lập.

3. Một ý định mạnh mẽ để đóng góp vào sự phát triển bền vững và cùng tồn tại trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Graduate School of Management

1. Một mối quan tâm sâu sắc đến công ty trong khu vực Châu Á Thái Bình Dường và giải quyết các vấn đề quản lý họ gặp phải.

2. Khả năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của khu vực Châu Á Thái Bình Dường như một người lãnh đạo thực thụ và đạo đức tốt.  

Để đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng và động lực nói trên tại thời điểm nhập học, APU sẽ sử dụng các phương pháp xét duyệt đa diện và lựa chọn những sinh viên phù hợp với phong cách học tập APU.