TÀI LIỆU HỆ CAO HỌC

 

Hãy đọc thật kỹ từng tài liệu trước khi chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển nhé. Chúc bạn thành công!

  1. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC_ĐẠI HỌC RITSUMEIKAN APU

  2. LỊCH TUYỂN SINH CAO HỌC 2019

  3. SỔ TAY TUYỂN SINH CAO HỌC 2019

  4. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN CAO HỌC 2019

  5. MẪU THƯ GIỚI THIỆU 1

  6. MẪU THƯ GIỚI THIỆU 2

Tham khảo: Trang tải tài liệu trên website chính thức của trường.