Thông điệp

 

THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY TRƯỞNG KHOA

Sứ mệnh của Khoa Cao học Quản trị Kinh doanh APU (GSM) là đào tạo các chuyên gia và những nhà lãnh đạo sáng tạo, toàn diện, những người sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết các vấn đề quản lý tại các doanh nghiệp toàn cầu hóa cũng như các tổ chức khác thông qua truyền đạt những kỹ năng quản trị tiên tiến, sự đổi mới, sự am hiểu sâu sắc đạo đức kinh doanh và toàn cầu hóa.

APU vô cùng vui mừng khi nhận được kiểm định AACSB. Đây không chỉ là sự công nhận rằng các chương trình quản trị kinh doanh của chúng tôi mang đến nền giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, mà còn cho thấy sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên APU đã tham gia tích cực vào quá trình cải tiến không ngừng, đóng góp cho tổ chức và cộng đồng toàn cầu.

Chương trình Quản trị Kinh doanh giúp chuẩn bị cho vị trí quản lý của bạn những kiến thức mới nhất về kinh doanh quốc tế và sự am hiểu về thực tế quản trị phong cách Nhật Bản. APU cũng là Đại học duy nhất trên thế giới giảng dạy bằng tiếng Anh trong môi trường học tập vô cùng đa văn hóa.

Hãy để GSM trở thành bước đệm đầu tiên giúp bạn hướng tới sự nghiệp kinh doanh toàn cầu thành công sau này.

Giáo sư Toshitsugu Otake (Nhật Bản)

Giáo sư, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh 

Bằng cấp: Giáo sư ngành Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Bang Iowa, Hoa Kỳ), Thạc sỹ ngành Thống kê (Đại học Bang Iowa, Hoa Kỳ), Thạc sỹ ngành Toán học (Đại học Central Missouri, Hoa Kỳ), Thạc sỹ Kinh tế(Đại học Central Missouri, Hoa Kỳ)
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị rủi ro tài chính, Mô hình thống kê, Kỹ thuật Logistics.