Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) cung cấp một phương pháp giáo dục tập trung quản trị và kinh doanh Nhật Bản với một nền tảng vững chắc trong việc thiết lập các cơ hội và cách thức quản lý khi tiến hành các nghiên cứu độc lập. Các lớp học được tiến hành hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong môi trường đa văn hóa, giúp sinh viên có cơ hội tích lũy những kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, học hỏi các kỹ năng và sự nhạy bén cần thiết cho sự nghiệp thành công trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

Thông điệp từ Trưởng Khoa Cao học Quản trị Kinh doanh

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

 Chuyên ngành

  • Kế toán và Tài chính (AF)
  • Quản trị và Marketing (MM)

  • Đổi mới và Quản trị vận hành (IOM) 

  • Quản trị phong cách Nhật Bản (JM)

 

KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ

Morse Caoagas Flores

 

     – Tháng 08/2016 –
     Đại học Ritsumeikan APU vinh dự được công nhận là một thành viên của Hiệp hội AACSB quốc tế
     Thông báo các trường đạt kiểm định danh giá AACSB (ngày 10/082016)
     Click vào đây để đọc thêm về AACSB

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN