Thạc sỹ Chính sách HTQT (ICP)

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Thạc sỹ Chính sách Hợp tác Quốc tế mang đến cho sinh viên những kinh nghiệm thực tiễn và thiên hướng chính sách, trải dài trên nhiều lĩnh vực nhằm đào tạo những tư duy sáng tạo, những sinh viên có thể hiểu được những thách thức phức tạp từ nhiều quan điểm, và xây dựng các giải pháp khả thi với những cách tiếp cận từ quan điểm toàn cầu, khu vực và địa phương. Chương trình đào tạo này sẽ giúp nâng cao kỹ năng, kiến thưc thực tế để từ đó sinh viên có thể hoạch định, triển khai và đánh giá các dự án, đóng góp cho các tổ chức đang làm các dự án về các quốc gia đang phát triển.

Là chương trình hấp dẫn sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, sinh viên dễ dàng phát triển mạng lưới quan hệ trong thời gian học tập. Qua đó mang đến tài sản quý giá cho sinh viên về sau, sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp chương trình này làm việc trong các lĩnh vực liên quan tới khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các quốc gia, các chính phủ ở Nhật Bản và trên toàn thế giới, các cơ quan phát triển, các tổ chức trong khu vực và quốc tế khác.

Bằng cấp Thạc sỹ Khoa học ngành Chính sách Hợp tác Quốc tế
Chương trình học 2 năm
Sinh viên/năm 45 sinh viên
Kỳ nhập học Kỳ mùa xuân (tháng 4), Kỳ mùa thu (tháng 9)
Học phí 2,800,000 JPY

KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

Sinh viên có thể lựa chọn một trong 05 chuyên ngành sau: Hành chính công quốc tế, Quản trị Sức khỏe công, Khoa học bền vững, Khách sạn và du lịch, Kinh tế phát triển. Các chuyên ngành đều yêu cầu sinh viên phải tham gia các môn học phân tích căn bản, các môn học chuyên ngành và các môn seminar. Ngoài ra, những chủ đề hiện tại được giới thiệu thông qua những chuỗi bài học đặc biệt. Một số môn học được kết hợp với chương trình MBA nhằm mang đến hiệu quả tốt hơn. Sinh viên phải nộp khóa luận hoặc một đề tài nghiên cứu để hoàn thành chương trình học.
 
Thêm vào đó, có rất nhiều buổi seminar và workshop được tổ chức trong năm. Đây là những cơ hội rất tốt cho sinh viên tham gia, trao đổi các ý kiến, thông tin và kinh nghiệm với các chuyên gia, giáo sư, doanh nhân, những nhà hoạch định chính sách và quản trị cấp cao.

CHUYÊN NGÀNH

Hành chính công Quốc tế (IPA)

Quản trị sức khỏe công (PHM)

Khoa học bền vững (SS)

Khách sạn và du lịch (TH)

Kinh tế phát triển (DE)