Thạc sỹ Nghiên cứu Châu Á TBD

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Cao học Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương mong muốn hướng tới việc trang bị kiến thức và giúp sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo tiềm năng, sẵn sàng đương đầu với những thách thức trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sinh viên tham gia chương trình này nên có niềm yêu thích với nghiên cứu một trong hai lĩnh vực: Quan hệ Quốc tế hay Văn hóa và Xã hội. Một loạt những vấn đề được giới thiệu trong các chuyên ngành này dựa trên 04 nền tảng: các môn học căn bản về phân tích, các môn cốt lõi về khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các môn chuyên ngành và các môn tập trung về nghiên cứu. Dưới sự hướng dẫn của các giáo sư mà bạn đã lựa chọn, sinh viên sẽ hình thành và phát huy kỹ năng nghiên cứu phản ánh một cách hệ thống kiến thức tích lũy được qua các môn học cũng như những chuyến kiến học tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Bằng cấp Thạc sỹ Khoa học Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
Chương trình học 2 năm
Sinh viên/năm 15 sinh viên
Kỳ nhập học Kỳ mùa xuân (tháng 4), Kỳ mùa thu (tháng 9)
Học phí 2,800,000 JPY

KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

Một loạt các vấn đề được giải quyết trong 02 chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế và Văn hóa và Xã hội. Các môn học được giảng dạy trong chương trình dựa trên 04 nền tảng: các môn học căn bản về phân tích, các môn cốt lõi về khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các môn chuyên ngành và các môn tập trung về nghiên cứu. Hầu hết các môn học sẽ kết thúc trong nửa kỳ, tương đương 02 tháng. Chương trình sẽ giúp nâng cao các kỹ năng nghiên cứu của sinh viên như xây dựng các khuôn khổ để phân tích, thu thập và phân tích dữ liệu, kiểm tra các đối số và giả thuyết. 

Sinh viên được kỳ vọng sẽ tiến hành được các nghiên cứu theo một chủ đề cụ thể một cách có hệ thống trong suốt quá trình học tập của mình. Cuối chương trình, sinh viên phải nộp một luận án hoặc báo cáo về một chủ đề mà mình tự chọn và phả triển dưới sự hướng dẫn từ giáo sư hướng dẫn trong suốt thời gian học tập. 

Trong giai đoạn này, sinh viên được khuyến khích tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sinh viên có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cho các khảo sát thực tế của mình thông qua Khoa Cao học. Ngoài ra, APU còn tổ chức rất nhiều hội thảo lớn nhỏ và mời đến tham dự các học giả, nhà nghiên cứu nổi tiếng để chia sẻ về các lĩnh vực chuyên môn của họ. Sinh viên nên tận dụng như cơ hội quý báu như vậy để phát triển các nghiên cứu của mình.

CHUYÊN NGÀNH

Quan hệ Quốc tế (IR)

Văn hóa và Xã hội (SC)