Học phí Hệ Cao học

CHI PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Tìm hiểu về học phí và học bổng cho cho hệ Cao học APU tại các link dưới đây. Nếu bạn có thắc mắc sau khi xem lại thông tin này, bạn có thể liên hệ Văn phòng Tuyển sinh để biết thêm chi tiết.