Đón tân sinh viên kỳ xuân 2016

Tin tức về APU

Đón tân sinh viên kỳ xuân 2016

Chúc tất cả các em có thời gian sinh viên thật ý nghĩa tại APU!!!

7 6 5 4 12 11 19 17 1
4 3 2 18 13 16 14 15 8