APU lọt TOP 24 Đại học Nhật Bản 2017, số 1 tỷ lệ sinh viên, giảng viên quốc tế

Tin tức về APU

APU lọt TOP 24 Đại học Nhật Bản 2017, số 1 tỷ lệ sinh viên, giảng viên quốc tế

Bảng xếp hạng Đại học Nhật Bản 2017 vừa được công bố, dựa trên 11 chỉ số đánh gía riêng biệt, được chọn lọc để trả lời những vấn đề mà phụ huynh và học sinh quan tâm nhất khi đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời – Đâu là Đại học đáng tin cậy. Những câu hỏi này bao gồm: Đại học đó có đủ nguồn lực để giảng dạy? Bạn sẽ được học trong môi trường chuẩn quốc tế hàng đầu và có những cơ hội để phát triển bản thân? Sinh viên tốt nghiệp trường đó có được các nhà tuyển dụng săn đón? Bạn có cơ hội được gặp sinh viên quốc tế? Trường đó có uy tín trong lĩnh vực đào tạo?

apu1

Trang timeshighereducation.com (THE) thống kê và xếp hạng 206 trường Đại học. Dưới đây là danh sách top 150 trường (theo tổng điểm), cũng như những trường trong top 150 của 1 trong 4 nhóm chỉ số đánh giá chính (nguồn lực, chất lượng đào tạo, đầu ra, và môi trường). Điểm đánh giá trong mỗi nhóm chỉ số chi tiết cho các trường trogn top 150, trong khi biểu tượng “ – “ có nghĩa trường đó không nằm trong top 150 cho nhóm chỉ số đó.

Theo bảng xếp hạng này, bạn sẽ thấy top 150 Đại học hàng đầu Nhật Bản. Những đơn vị nằm ngoài top 150 được kí hiệu (“151+”) và khoảng điểm (“9.4 – 38.2”: ngưỡng thấp nhất và cao nhất cho toàn bộ những trường nằm ngoài top 150), và sắp xếp theo thứ tự alphabet.

ranking

 

Đại học APU vinh dự xếp thứ 24/150, và đứng số 1 nhóm chỉ số môi trường, với tỷ lệ sinh viên và giảng viên quốc tế cao nhất Nhật Bản.

years

Nguồn:

https://www.timeshighereducation.com/rankings/japan-university/2017#!/page/0/length/25/sort_by/scores_environment/sort_order/asc/cols/scores

https://www.timeshighereducation.com/news/times-higher-education-japan-university-rankings-2017-results