APU được hỗ trợ từ MEXT cho chương trình “Phát triển Lãnh Đạo Toàn diện”

Tin tức về APU

APU được hỗ trợ từ MEXT cho chương trình “Phát triển Lãnh Đạo Toàn diện”

Vào ngày 26/02/2019 vừa qua, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ  của chính phủ Nhật (MEXT) đã chọn APU là một phần của Dự án Thương hiệu Đại học Tư trong thể loại Loại B: Phát triển Quốc tế (Private University Branding Project in the category of Type B: International Development)

APU rất tự hào là một trong số 20 trường đại học được chọn trong năm nay.

33234806_1710516932336167_1492469614595014656_o (1) - Copy

Hỗ trợ từ MEXT sẽ giúp APU triển khai chương trình nghiên cứu, đào tạo và hiện thực hóa chương trình Lãnh đạo toàn diện, tận dụng tối đa cộng đồng sinh viên đa dạng của APU từ gần 90 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Chương trình được tạo nên với mục đích giúp phát triển giải pháp cho các vấn đề trong xã hội toàn cầu hóa hiện nay. Chương trình với tên gọi dự kiến ​​là Center for Inclusive Leadership – Trung tâm lãnh đạo toàn diện (CIL) , sẽ thúc đẩy các nghiên cứu lý thuyết, thực hành cũng như các phương pháp giảng dạy trong lĩnh vực Lãnh đạo toàn diện.

18_APU3

Vậy Lãnh đạo toàn diện – Inclusive Leadership là gì?

Trong xã hội hiện nay,  sự bất bình đẳng và xung đột ngày càng tăng đang xen với  những niềm tin khác nhau tuổi tác, chủng tộc, quốc tịch, giới tính, v.v. APU định nghĩa các Nhà lãnh đạo toàn diện là thành viên của một cộng đồng có thể tạo ra một môi trường mà ai cũng có tiếng nói cũng như tận dụng sức mạnh của sự đa dạng để giải quyết các vấn đề mà xã hội toàn cầu hóa phải đối mặt.

img201410_03

Giám đốc của CIL- ông Toshitsugu Otake đã chia sẻ: Thông qua sự hỗ trợ của  Dự án Thương hiệu Đại học Tư – Private University Branding Project , CIL sẽ tập trung vào Lãnh đạo toàn diện không chỉ về mặt lý thuyết mà còn bao gồm thực hành và giáo dục thực tế. Tôi tin rằng APU sẽ được công nhận là một tổ chức có thể đưa ra giải pháp cho các vấn đề mà thế giới đang đối mặt. Chúng tôi sẽ hợp tác với các học giả quốc gia và toàn cầu, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức chứng nhận để tạo ra một cơ sở nghiên cứu toàn cầu về Lãnh đạo toàn diện.

Chủ tịch của APU Deguchi đang hỗ trợ tối đa cho chương trình và tôi rất vui khi thấy APU được MEXT chọn cho dự án này. Tôi tin rằng đây sẽ là một sự thúc đẩy đáng kể cho giáo dục và nghiên cứu về Lãnh đạo toàn diện, đồng thời sẽ hỗ trợ “Tầm nhìn APU2030: Sinh viên tốt nghiệp APU sở hữu sức mạnh để thay đổi thế giới”.  

Bằng cách nâng cao sự ảnh hưởng của APU ở mặt  địa phương và toàn cầu, chúng tôi hi vọng sẽ có thể đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của quốc gia và thế giới đồng thời trao quyền cho các bên liên quan địa phương ở Beppu và Oita. Tôi sẽ đưa ra những định hướng cụ thể cho sự cải tiến và sẽ nỗ lực hết mình để giúp chương trình này đạt được mục tiêu.

Vào đây để đọc nội dung chính thức bằng tiếng Anh: APU Tapped by MEXT for Program on Inclusive Leadership