The APU2030 Vision – Tầm nhìn APU 2030

Sinh viên APU với khả năng thay đổi thế giới.

12593573_1016039068450627_4147079205633487125_o

Trong một xã hội toàn cầu như hiện nay với rất nhiều nền văn hóa và giá trị riêng biệt cũng như mâu thuẫn và bất đồng luôn thường trực xảy ra; Đại học APU chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để  đào tạo nên những công dân toàn cầu với khả năng xây dựng thế giới hòa bình bằng sự thấu hiểu và chấp nhận những khác biệt về văn hóa, lịch sử. Vun đắp sinh viên với những khả năng này là cốt lõi trong lý tưởng của Đại học APU về Tự do, Hòa bìnhNhân văn; Sự thấu hiểu mang tính quốc tế; và Hình mẫu tương lai của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Sinh viên Đại học APU sẽ theo đuổi sự tự do và nền hòa bình với sự tôn trọng nhân phẩm con người. Bằng những hành động vì cả cá nhân và xã hội, họ có thể giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Những cá nhân với khả năng thay đổi thế giới sẽ:

Để đào tạo những cá nhân như vậy, Đại học APU sẽ:

―Individuals who experience APU’s unparalleled Global Learning Community will develop the power to change the world.

……………………………………..
BẢNG GỐC TIẾNG ANH

   The APU2030 Vision 
apu vission