ỨNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC

 CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH

Khi trúng tuyển APU, sinh viên được kỳ vọng sẽ tận dụng mọi cơ hội có được từ môi trường đa văn hóa trong trường, cùng với việc tham gia các lớp học, để thu nhận kiến thức, kỹ năng cùng cách suy nghĩ để cống hiến cho thế giới sau khi tốt nghiệp. Sinh viên Đại học cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp cho môi trường học tập tại APU bằng cách chủ động tham gia vào môi trường đa văn hóa trong trường.

Do vậy, để hòa nhập vào môi trường học tập tại APU, tân sinh viên cần trang bị những kỹ năng sau:

1. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật cơ bản;
2. Có năng lực và khao khát mạnh mẽ để học ngôn ngữ còn lại;
3. Có nền tảng kiến thức để tiếp thu được kiến thức đại học;
4. Có kỹ năng phân tích, khả năng và sự sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế;
5. Có động lực muốn chủ động tận dụng các cơ hội học tập;
6. Có khả năng thích ứng với môi trường đa văn hóa.

Ngoài ra, sinh viên mỗi Khoa cần có thêm những kỹ năng sau:
① Khoa nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương

1. Khả năng tiếp thu khối lượng kiến thức lớn, suy nghĩ các vấn đề từ nhiều khía cạnh và quan điểm khác nhau;
2. Yêu thích văn hóa và xã hội khu vực Châu Á Thái Bình Dương;
3. Hiểu về xã hội của thế kỷ 21.

② Khoa Quản trị Quốc tế

1. Yêu thích kinh doanh;
2. Quan điểm đạo đức tốt và đam mê phát triển kinh doanh trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương;
3. Hiểu về xã hội của thế kỷ 21.

Để đánh giá một cách toàn diện với các kiến thức, kỹ năng và động lực này của thí sinh tại thời điểm nhập học, APU sẽ sử dụng các phương pháp đánh giá trên nhiều phương diện để tìm được sinh viên phù hợp nhất với môi trường và văn hóa của APU.