TÀI LIỆU HỆ ĐẠI HỌC

 

 

  1. THÔNG TIN ĐẠI HỌC RITSUMEIKAN APU

  2. LỊCH TUYỂN SINH 2021

  3. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ONLINE 2021 (Dành cho thí sinh sống tại Việt Nam)

  4. SỔ TAY THÔNG TIN ỨNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2021 (Hệ tiếng Anh)

  5. SỔ TAY THÔNG TIN ỨNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2021 (Hệ tiếng Nhật)

  6. THƯ GIỚI THIỆU 2021 ( Hệ tiếng Anh)

  7. THƯ GIỚI THIỆU 2021 ( Hệ tiếng Nhật)

  8. DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG BỘ HỒ SƠ

Tham khảo: Trang tải tài liệu trên website chính thức của trường.