TÀI LIỆU HỆ ĐẠI HỌC

 

 

  1. THÔNG TIN ĐẠI HỌC RITSUMEIKAN APU

  2. LỊCH TUYỂN SINH 2020

  3. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ONLINE 2020 (Dành cho thí sinh sống tại Việt Nam)

  4. SỔ TAY THÔNG TIN ỨNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2020 (Hệ tiếng Anh)

  5. SỔ TAY THÔNG TIN ỨNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2020 (Hệ tiếng Nhật)

  6. MẪU THƯ GIỚI THIỆU 2020

  7. DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG BỘ HỒ SƠ

Tham khảo: Trang tải tài liệu trên website chính thức của trường.