TÀI LIỆU HỆ ĐẠI HỌC

 

 

  1. THÔNG TIN ĐẠI HỌC RITSUMEIKAN APU

  2. LỊCH TUYỂN SINH 2019

  3. SỔ TAY TUYỂN SINH 2019 (Dành cho thí sinh sống tại Việt Nam)

  4. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2019 (Hệ tiếng Anh)

  5. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2019 (Hệ tiếng Nhật)

  6. MẪU THƯ GIỚI THIỆU 2019

  7. DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG BỘ HỒ SƠ

  8. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐANG HỌC (Đối với thí sinh đăng ký chuyển tiếp) 

Tham khảo: Trang tải tài liệu trên website chính thức của trường.