Đào tạo tiếng Nhật

ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

Chương trình đào tạo Nhật ngữ tại APU hỗ trợ cho sinh viên qua từng giai đoạn học, từ hệ chữ cơ bản hiragana tới những cấu trúc câu phức tạp và còn hơn thế nữa. Trước khi tham gia các lớp học thông thường, sinh viên sẽ phải tham gia vào lớp luyện học chuyên sâu kéo dài 01 tuần để học về hai hệ chữ cái cơ bản – hiragana và katakana. Với sự chuẩn bị này, sinh viên sẽ có sự hiểu biết cơ bản về hệ chữ viết tiếng Nhật để bắt đầu tham gia lớp học tiếng. Đối với những thí sinh ứng tuyển học chuyển tiếp tại APU, hãy tham khảo thông tin tại trang dành cho sinh viên chuyển tiếp.

Các môn tiếng Nhật

Đối với các sinh viên hệ tiếng Anh, cấp độ phù hợp với bộ môn học ban đầu sẽ được sắp xếp dựa trên kết quả bài kiểm tra ngoại ngữ đầu vào lúc nhập học

  1. Bắt đầu với bộ môn “Japanese Foundation Course I”, sinh viên sẽ được đăng ký các môn “Japanese Foundation Course I, II and III.” (12 tiết/tuần)
  2. Bắt đầu với bộ môn “Japanese Foundation Course II”, sinh viên sẽ được đăng ký các môn “Japanese Foundation Course II and III.” (8 tiết/1 tuần)
  3. Bắt đầu với bộ môn “Japanese Foundation Course III”, sinh viên sẽ chỉ được đăng ký môn “Japanese Foundation Course III” . (4 tiết/tuần)

Khi các môn học trong Chương trình ngôn ngữ đều được hoàn thành, trường sẽ tự động đăng ký và sắp lớp học tiếp theo cho bạn. Khi phải học lại môn, bạn không cần phải đăng ký lại cùng một một lớp học hoặc cùng một giáo viên, và cũng không thể thay đổi hoặc hủy lớp đã đăng ký.

Đào tạo ngôn ngữ cho các mục đích nhất định

Nhóm các môn học này được đưa vào giảng dạy dành cho các học sinh đã hoàn thành các lớp tiếng Anh cần thiết để tốt nghiệp và có muốn trau dồi thêm về khả năng ngoại ngữ. Mỗi lớp sẽ có các yêu cầu riêng về trình độ, bạn có thể tham khảo thêm trong khung chương trình.

Danh sách môn

Tên môn học Môn điều kiện Bắt buộc/Tự chọn
Japanese Foundation Course I   Bắt buộc
Japanese Foundation Course II
Japanese Foundation Course III
Japanese Intermediate Course Japanese Foundation Course I・II・III
Pre-Advanced Japanese Japanese Intermediate Course Tự chọn
Advanced Japanese Pre-Advanced Japanese
Japanese Project A・B・C・D Japanese Intermediate Course
Japanese Project E・F Advanced Japanese
Japanese for Lectures
Japanese Language and Culture I
Japanese Language and Culture II Japanese Language and Culture I
Career Japanese I Advanced Japanese
Career Japanese II Career Japanese I
Career Japanese III Career Japanese II