Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS)

KHOA NGHIÊN CỨU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APS)

Khi học APS, bạn sẽ được đối mặt với các vấn đề lớn của toàn cầu và được phát triển những cách thức tư duy mới để giải quyết các vấn đề đang gặp phải. Bạn sẽ cần kết hợp các kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau để có được sự hiểu biết sâu sắc về các hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng như trau dồi khả năng ngoại ngữ, IT và nghiên cứu. Học APS, bạn sẽ có cơ hội lớn được làm việc trong các tổ chức chính phủ, tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia, các công ty du lịch và truyền thông.

Bằng cấp Cử nhân Khoa học xã hội (BSocSc)
Chương trình học 4 năm
Số sinh viên nhập học 600
Kỳ nhập học Kỳ mùa xuân (tháng 4), Kỳ mùa thu (tháng 9)

CHUYÊN NGÀNH

Có 04 chuyên ngành trong Khoa APS, với mục tiêu học tập và nghiên cứu sự phát triển của khả năng giải quyết các vấn đề lớn cũng như các bí quyết riêng mà khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Chương trình sẽ tập trung vào khả năng hoàn thiện ngôn ngữ và nền tảng kiến thức căn bản về sự đa dạng của môi trường tự nhiên, xã hội, lịch sử, văn hóa cũng như các điều kiện lịch sử khác của khu vực.

Môi trường và Phát triển

Lối phát triển chạy theo lợi nhuận đã làm phát sinh nhiều vấn đề về môi trường và xã hội. Phát triển bền vững đang là chủ đề cấp bách trong thời đại của chúng ta. Ngành học này giúp sinh viên nhận thức và thực hiện phát triển bền vững bằng cách tìm sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường và nhu cầu phát triển kinh tế. Bạn cũng đồng thời tìm hiểu về các chính sách phát triển bền vững trong hệ thống pháp lý tại các nước trong khu vực.

Quản lý Khách sạn và Du lịch

Sự trao đổi văn hóa và phát triển kinh tế vùng thông qua du lịch là thiết yếu đối với sự phát triển của khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chuyên ngành ngày nghiên cứu du lịch từ nhiều góc độ – qua lăng kính văn hóa, xã hội và cộng đồng. Bạn cũng sẽ đào sâu vào lý thuyết và thực tế trong quản lý khách sạn nhà hàng trong mối quan hệ của ngành này với du lịch, phúc lợi và y tế.

Quan hệ quốc tế và Nghiên cứu Hòa bình

Chuyên ngành này giúp sinh viên đào sâu tìm hiểu sự tinh vi trong giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình để có thể đối diện những vấn đề quốc tế ngày càng phức tạp và trở thành một chuyên gia trong tương lai. Bạn sẽ lĩnh hội kiến thức liên ngành: về luật quốc tế, khoa học chính trị và kinh tế học cũng như được rèn luyện về kỹ năng tư duy và phương pháp xây dựng chính sách để thành công trên lĩnh vực quan hệ quốc tế, giải quyết tranh chấp và xây dựng hòa bình.

Văn hóa, Xã hội và Truyền thông

Chuyên ngành này giúp sinh viên phân tích hệ thống xã hội, văn hóa và giá trị tại các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương để có thể hiểu sâu hơn về những vấn đề đang tồn tại trong khu vực. Sinh viên đồng thời sẽ lĩnh hội kiến thức về công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông mới. Học chuyên ngành này, bạn sẽ có một tầm nhìn đa chiều và các kỹ năng truyền thông để tiếp cận các vấn đề văn hóa và xã hội trong khu vực.

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành tất các các chứng chỉ bắt buộc cho từng môn học, cũng như hoàn thành tốt thiểu 124 tín chỉ. Khi hoàn thành hơn 20 tín chỉ trong các môn chuyên ngành của ngành lựa chọn, trên bằng cấp mà sinh viên nhận sẽ được ghi rõ tên chuyên ngành đó.

Sinh viên học hệ tiếng Nhật

1. Sinh viên có trình độ tiếng Anh cơ bản

Loại Số tín chỉ bắt buộc
Học phần Đại Cương Tiếng Anh 24 40
Ngoại ngữ và các môn Đại cương 16
Học phần Chuyên ngành 62
Học phần Tự chọn tối thiểu 22

2. Sinh viên có trình độ tiếng Anh tốt

Loại Số tín chỉ bắt buộc
Học phần Đại Cương Tiếng Anh 12 40
Ngoại ngữ và các môn Đại cương 28
Học phần Chuyên ngành 62
Học phần Tự chọn tối thiểu 22

Sinh viên học hệ tiếng Anh

Loại Số tín chỉ bắt buộc
Học phần Đại Cương Tiếng Nhật 16 40
Ngoại ngữ và các môn Đại cương 24
Học phần Chuyên ngành 62
Học phần Tự chọn tối thiểu 22

THÔNG TIN KHÁC

Danh sách môn học (APS)
Đội ngũ giảng viên (APS)