Thạc sĩ Chính sách Hợp tác Quốc tế

Về chương trình Thạc sĩ Chính sách Hợp tác Quốc tế

Chương trình Thạc sĩ Hợp tác Quốc tế cung cấp cho sinh viên các hướng dẫn về chính sách và thực tiễn, dựa trên nhiều lĩnh vực khác nhau để đào tạo chuyên gia sáng tạo, những người có thể hiểu được những thách thức phức tạp từ nhiều góc nhìn và xây dựng các giải pháp khả thi với các phương pháp tiếp cận tổng hợp từ các quan điểm toàn cầu, khu vực và địa phương. Việc đào tạo này sẽ nâng cao kỹ năng và kiến thức thực tiễn để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các dự án, do đó đóng góp cho các tổ chức đang liên kết với các nước đang phát triển.

Vì chương trình hấp dẫn sinh viên khắp nơi trên thế giới, sinh viên dễ dàng phát triển mối quan hệ cá nhân rộng rãi trong quá trình học tập. Các mối quan hệ như vậy vô cùng quan trọng với sinh viên, nhất sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này làm việc trong các ngành công nghiệp trong hoặc đối phó với khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong chính phủ quốc gia và địa phương ở Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới, trong các cơ quan phát triển, các tổ chức khu vực và quốc tế khác.

Bằng cấp Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
Thời gian đào tạo 2 năm
Chỉ tiêu thường niên 45 sinh viên
Kỳ nhập học Mùa xuân (Tháng Tư), Mùa thu (Tháng chín)

Kết cấu và Nội dung chương trình

Sinh viên có thể lựa chọn một trong năm chuyên ngành dưới đây về chuyên môn của mình: Quản lí Hành chính Quốc tế, Quản lí Sức khoẻ cộng đồng, Khoa học Bền vững, Du lịch và Khách sạn, Kinh tế Phát triển. Họ cũng được yêu cầu có nền tảng phân tích, cốt lõi và hội thảo. Hơn nữa, các chủ đề hiện tại được giới thiệu thông qua các khóa học nghiên cứu đặc biệt. Một số môn học được cung cấp cùng với chương trình MBA để phát triển nghề nghiệp có hiệu quả hơn. Sinh viên phải nộp luận án thạc sĩ hoặc báo cáo nghiên cứu để hoàn thành bằng cấp.

Ngoài ra, nhiều cuộc hội thảo được tổ chức trong suốt cả năm. Có rất nhiều cơ hội để sinh viên tham gia trao đổi ý tưởng, thông tin và chuyên môn với các chuyên gia, các nhà quản lý kinh doanh, các nhà hoạch định chính sách và các quản trị viên cấp cao.

Các chuyên ngành

Quản lí Hành chính Quốc tế

Chuyên ngành Quản lí Hành chính Công Quốc tế nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cho những ai muốn theo đuổi sự nghiệp tiên tiến của các tổ chức quốc gia và quốc tế. Chuyên ngành này cho phép sinh viên nâng cao các kỹ năng và thực tiễn để quản lí, đánh giá các hoạt động và chính sách hành chính trong các môi trường quốc gia, khu vực và toàn cầu. Các môn chính trong bộ phận này liên quan đến các tổ chức quốc tế, chính sách hợp tác quốc tế và hành chính công, tạo nền tảng cho mỗi học sinh có thể xây dựng một công trình nghiên cứu tập trung hơn dựa trên lĩnh vực chính sách dự định của họ.

Quản lý Sức khoẻ cộng đồng

Chuyên ngành Quản lý Y tế Công cộng dạy cho sinh viên ba kỹ năng cơ bản: kỹ năng quản lý ngân sách, tài chính, kinh tế và kế toán chi phí chăm sóc sức khoẻ; Kỹ năng về dịch tễ học, thống kê y tế và phương pháp nghiên cứu cũng như quản lý thông tin; Kỹ năng y tế công cộng, chủ yếu là y tế dự phòng và sức khoẻ môi trường. Bộ phận này nhấn mạnh đến kinh tế, quản lý tài chính cũng như quản lý hành chính các dịch vụ y tế ở cả khu vực công và khu vực tư nhân, đồng thời giữ được nền tảng chuẩn về giáo dục y tế công cộng thông thường. Hơn nữa, nó khuyến khích sinh viên ở giai đoạn đầu tập trung vào các nghiên cứu tình huống chăm sóc sức khoẻ có liên quan đến các vấn đề quan trọng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Họ có thể bắt đầu bằng cách xem xét các vấn đề sức khoẻ hiện tại như được phản ánh trong các bài báo hay bằng cách đặt ra các câu hỏi nghiên cứu với những gợi ý chính sách ngay từ đầu. Khía cạnh này của giảng dạy và nghiên cứu được xem như là một cách tiếp cận chiến lược trong suốt toàn bộ chiều dài của chương trình.

Khoa học Bền vững

Chuyên ngành Khoa học Bền vững tập trung vào việc áp dụng khoa học để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Bộ phận này phân tích việc lập kế hoạch, thực hiện các chính sách, hành động giải quyết mối quan hệ giữa xã hội và thiên nhiên với mục tiêu cuối cùng là tạo ra một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Việc nghiên cứu liên quan đến sự hiểu biết khoa học về tương tác xã hội và tự nhiên, kết nối nghiên cứu với chính sách và hành động, tạo ra kiến thức, công cụ và kỹ thuật mới, đồng thời tăng cường năng lực khoa học và thể chế để thúc đẩy tính bền vững và khả năng phục hồi. Sinh viên được kỳ vọng đạt được một quan điểm toàn diện, kỹ năng tích hợp và kiến thức liên ngành khi họ tham gia vào việc phân tích và quản lý các vấn đề cụ thể và tương tác giữa các tổ chức dân số, tài nguyên và công nghệ.

Du lịch và Khách sạn

Du lịch là một khu vực kinh tế phát triển nhanh, biến đổi xã hội và cộng đồng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chuyên ngành Du lịch và Khách sạn xem xét các khía cạnh khác nhau của du lịch đại chúng, du lịch thay thế và các tác động kinh tế, xã hội, văn hoá và môi trường đối với cộng đồng. Chuyên ngành này cũng nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn quản lý khách sạn vì nó liên quan đến ngành du lịch, dịch vụ, y tế và phúc lợi. Các kiến thức và các kỹ năng học tập đây sẽ trở nên hữu ích khi sinh viên có cơ hội làm việc trong các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế và các công ty tư nhân, cũng như để nghiên cứu sâu hơn.

Phát triển Kinh tế

Chuyên ngành Phát triển Kinh tế hướng tới những ai quan tâm đến các vấn đề kinh tế xã hội của các nước đang phát triển. Học tập trong chuyên ngành này cho phép sinh viên nâng cao kỹ năng phê bình và phân tích trong nhiều lĩnh vực kinh tế phát triển, bao gồm phát triển công nghiệp,xã hội, chính trị, phát triển nông thôn và giảm nghèo. Sinh viên cũng có thể nâng cao kỹ năng chuyên môn và thực tiễn liên quan đến phát triển quốc tế. Chuyên ngành này cũng nhằm mục đích tăng cường phát triển các kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực này cho những người muốn theo đuổi nghiên cứu sâu hơn. Các kiến thức và kỹ năng thu được sẽ cung cấp nhiều cơ hội việc làm trong các tổ chức quốc tế, các chính phủ quốc gia và địa phương, các cơ quan phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các công ty tư vấn phát triển.