Học tập tại APU

Tại APU, bạn có thể theo học một trong hai khoa: Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Studies -APS) và Khoa Quản trị Quốc tế (International Management-APM). Với khoa APS, sau khi tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng Cử nhân Khoa học Xã hội (BSocSc) và với khoa APM sẽ là bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA). Sinh viên học các môn chuyên ngành theo hệ tiếng mà mình đăng ký, đồng thời cũng học thứ tiếng còn lại.

Bạn hoàn toàn vẫn có thể theo học tại APU. Rất nhiều sinh viên quốc tế tại APU chưa từng đến thăm nước Nhật hay học tiếng Nhật. Hầu hết tất cả các môn học tại APU đều được giảng dạy bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật, nghĩa là các thí sinh chỉ cần có đủ trình độ về một trong hai ngôn ngữ này tại thời điểm nhập học. Tuy nhiên, những thí sinh học hệ tiếng Anh và không biết tiếng Nhật được khuyến khích hãy bắt đầu học tiếng Nhật căn bản trước khi nhập học. Điều này sẽ đảm bảo cho bạn sự khởi đầu suôn sẻ bởi chương trình học sẽ yêu cầu bạn tham gia các lớp tiếng Nhật để tốt nghiệp. 

Tương tự đối với các thí sinh học hệ tiếng Nhật không có khả năng tiếng Anh. 

Để tốt nghiệp, các sinh viên hệ tiếng Anh cần phải hoàn thành 16 tín chỉ môn Tiếng Nhật (trừ các sinh viên chuyển tiếp năm ba). Hầu hết sinh viên đều hoàn thành vào cuối năm hai. Tuy nhiên, APU khuyến khích các sinh viên trau dồi thêm tiếng Nhật ngoài các tín chỉ tối thiểu bởi vốn tiếng Nhật tốt sẽ là lợi thế lớn cho sinh viên khi tìm cơ hội việc làm.

APU hiện không cấp bằng Tiếng Nhật, tuy nhiên các sinh viên hệ tiếng Anh đều được tham gia các lớp tiếng Nhật theo chương trình học.

APU hỗ trợ các sinh viên rất nhiều khi tìm kiếm việc làm thông qua Văn phòng Định hướng Nghề nghiệp (Career Office). Theo thống kê năm học 2013, 94.4% sinh viên APU nhận được ít nhất 01 lời đề nghị làm việc tính đến thời điểm tốt nghiệp. Một số sinh viên chọn tiếp tục học tập để lấy bằng cao học tại APU hoặc các trường khác trên thế giới.