Đào tạo tiếng Nhật

Sinh viên có thể học đến 6 lớp tiếng Nhật để có thể sử dụng tiếng Nhật một cách thành thạo. Sinh viên nào muốn tham gia vào lớp học này sẽ có một bài kiểm tra để đánh giá trình độ của họ. 6 lớp tiếng Nhật của nhà trường hiện tại là:

Những lớp này sẽ giúp sinh viên có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật. Sau khi hoàn thành, sinh viên sẽ có khả năng giao tiếp với những người bạn Nhật của họ cũng như ngoài xã hội.