Trường Đại học Quốc tế tại Nhật Bản

 

5 TIÊU CHÍ CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC  TẾ

đại học kiểu mẫu

Tất cả các tiêu chí trên đã giúp APU ngày một hoàn thiện, trở thành Đại học Quốc tế TOP GLOBAL UNIVERSITIES của Nhật Bản.