FAQ

1. ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

Điều kiện để đăng ký APU bậc đại học là gì?

 • Học sinh đang học lớp 12 (sẽ tốt nghiệp) hoặc đã tốt nghiệp THPT đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ tối thiểu phụ thuộc vào hệ tiếng bạn đăng ký. Cụ thể trong phần ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ tại đây
 • Sinh viên chuyển tiếp năm hai và năm ba đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ tối thiểu phụ thuộc vào hệ tiếng bạn đăng ký. Cụ thể trong phần ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ tại đây

Tôi chưa tốt nghiệp THPT thì có thể nộp hồ sơ được không?

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký ngay khi bắt đầu lớp 12 để nhập học APU ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp. Nếu bạn trúng tuyển và quyết định nhập học, bạn cần nộp giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp THPT (Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/bằng tốt nghiệp) trước khi nhập học.

2. HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Để đăng ký bậc Đại học hay Cao học tại APU, thí sinh tạo tài khoản sinh viên và hoàn thành thông tin đăng ký trực tuyến tại đây. Ngoài các nội dung đăng ký trực tuyến, thí sinh cần gửi bản gốc/ công chứng các tài liệu được yêu cầu tới Văn phòng APU Việt Nam.

HƯỚNG DẪN NỘP ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tôi phải làm gì nếu quên mật khẩu truy cập Hệ thống đăng ký trực tuyến?

Nếu bạn quên mật khẩu hoặc gặp vấn đề đăng nhập tài khoản, vui lòng liên hệ Văn phòng APU Việt Nam để được hỗ trợ.

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Khi nào tôi có thể nộp hồ sơ đăng kí APU?

Thí sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ đăng ký theo lịch tuyển sinh của APU. APU có 2 kỳ nhập học lần lượt vào tháng 4 và tháng 9 hàng năm. Thời gian đăng ký mỗi kỳ nhập học và lịch tuyển sinh bậc Đại học và Cao học có sự khác biệt và thay đổi qua các năm. Bạn có thể cập nhật thời gian đăng ký APU tại đây.

Hồ sơ dự tuyển gồm những gì?

Đối với sinh viên đăng ký học Đại học từ năm đầu: xem chi tiết trong phần HỒ SƠ ỨNG TUYỂN tại đây

Đối với thí sinh đăng ký học chuyển tiếp hệ đại học: xem chi tiết trong phần HỒ SƠ ỨNG TUYỂN tại đây.

Nộp hồ sơ như thế nào?

Bước 1: Hoàn thành thông tin đăng ký bắt buộc trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của APU tại đây.

Bước 2: Nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện các tài liệu được yêu cầu tới Văn phòng APU Việt Nam. Khi bạn gửi những giấy tờ trên tới văn phòng, yêu cầu ghi rõ thông tin liên hệ (Email, số điện thoai, địa chỉ,…) và ID của các bạn trên hệ thống để Văn phòng khớp hồ sơ cũng như có thể thông báo tình trạng hồ sơ cho các bạn. Liên hệ Văn phòng APU Việt Nam.

*LƯU Ý: Trước khi nộp hồ sơ, bạn nhớ scan lại một bản để phục vụ cho vòng phỏng vấn.

Làm thế nào để biết hồ sơ đã đủ các tài liệu yêu cầu?

Danh sách tài liệu đăng ký “Checklist” cho biết những tài liệu bạn cần nộp giúp bạn đảm bảo không nộp thiếu hồ sơ.

Tôi có cần phải nộp các tài liệu gốc trong hồ sơ ứng tuyển? Có thể nộp bản sao được không?

Trong số tài liệu bạn cần nộp bản giấy tại Văn phòng bao gồm:

 • Các tài liệu BẮT BUỘC nộp bản gốc/ công chứng: Bảng điểm THPT bằng tiếng Anh/ Học bạ THPT công chứng dịch, thư giới thiệu, chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu có).

Bạn có thể đăng ký nhận lại những tài liệu bản gốc không thể xin cấp lại. Ngoài ra, APU sẽ không trả lại những tài liệu bản gốc/ công chứng có thể xin mới.

 • Tài liệu nộp bảo sao: Chứng nhận tham gia hoạt động ngoại khóa, bản sao hộ chiếu.

1. THƯ GIỚI THIỆU

Tôi cần phải chuẩn bị bao nhiêu thư giới thiệu?

Hồ sơ ứng tuyển chỉ yêu cầu MỘT thư giới thiệu. Bạn có thể nộp nhiều hơn nếu muốn.

Thư giới thiệu có yêu cầu phải viết trong mẫu chính thức của trường không? Ai là người viết thư giới thiệu? Và phải viết bằng ngôn ngữ nào?

Những câu hỏi này bạn có thể xem chi tiết tại phần HỒ SƠ ỨNG TUYỂN tại đây.

Thư giới thiệu có bắt buộc phải được viết tay? 

Giáo viên có thể đánh máy hoặc viết tay thư giới thiệu, chỉ yêu cầu chữ ký trong thư phải là ký trực tiếp (không chấp nhận chữ ký điện tử).

2. HỌC BẠ

Nếu tôi chưa có đủ bảng điểm của cả 3 năm THPT thì có đủ điều kiện nộp hồ sơ không?

Nếu bạn đang là học sinh lớp 12 nộp hồ sơ đăng ký APU, bạn phải nộp bảng điểm từ lớp 10 cho tới kỳ học gần nhất tính tời thời điểm nộp hồ sơ.

VD: bảng điểm đến hết kỳ I lớp 12 nếu bạn đang học kỳ II lớp 12.

Tôi đang là sinh viên đại học tại Việt Nam nhưng muốn đăng ký làm sinh viên năm nhất tại APU . Tôi có cần nộp bảng điểm đại học không?

CÓ. Bạn cần phải nộp bảng điểm đại học tính tới kỳ học gần nhất tại thời điểm nộp hồ sơ. Đây là một trong các tiêu chí đánh giá năng lực học tập của bạn khi xét hồ sơ đăng ký APU.

Học bạ có cần công chứng dịch?

Khuyến khích thí sinh nộp bảng điểm bằng tiếng Anh (bạn nên hỏi trường THPT về bảng điểm tiếng Anh trước khi hỏi lấy học bạ). Nếu bảng điểm/ học bạ của bạn bằng tiếng Việt, bạn cần phải gửi 01 bản sao y bản chính học bạ (có dấu đỏ) và 01 bản công chứng dịch của bản sao trên. Mẫu học bạ đúng yêu cầu bạn có thể xem tại đây

3. CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Có bắt buộc phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ?

APU không bắt buộc bạn phải có chứng chỉ ngoại ngữ để ứng tuyển. Để đảm bảo yêu cầu nộp hồ sơ, bạn cần phải nộp thay thế Giấy đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo viên tiếng Anh/ Nhật ”Language Proficiency Evaluation”. Tuy nhiên, đơn đánh giá này không được đánh giá cao khi so với các chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOEFL, TOEIC).

Những bạn đã có chứng chỉ TOEFL, TOEIC, IELTS xem thêm cách nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại phần HỒ SƠ ỨNG TUYỂN tại đây.

Tôi đã tải về đơn đăng ký định dạng PDF để hoàn thiện. Tuy nhiên ở phần mã Test Report Form (TRF) number không có đủ khoảng trống để điền tất cả các ký tự. Tôi phải xử lý như thế nào?

Đây là một vấn đề thường gặp. Bạn có thể điều chỉnh font chữ nhỏ hơn để có đủ chỗ viết hoặc điền tay thông tin còn thiếu sau khi đã in hồ sơ. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐIỀN THIẾU KÝ TỰ TRF.

4. BẢNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Xem chi tiết cách điền bảng tại phần HỒ SƠ ỨNG TUYỂN tại đây.

*Lưu ý: CHỈ có các hoạt động ở bảng A là không cần chứng chỉ chứng minh. Các bảng còn lại bắt buộc phải có chứng chỉ/chứng nhận. Nếu chứng chỉ/ chứng nhận được viết bằng tiếng Anh, bạn chỉ cần nộp bản sao, không cần công chứng. Bạn cần nộp bản công chứng dịch giấy chứng nhận trong trường hợp bản gốc là không phải là tiếng Anh/ Nhật. Những hoạt động ngoại khóa có giấy chứng nhận sẽ có tính thuyết phục hơn.

5. GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Nếu chưa tốt nghiệp THPT, tôi có cần phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp?

Chỉ bắt buộc nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với những thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Nếu bạn đang học lớp 12 thì không phải nộp giấy này tại thời điểm dự tuyển.

6. ẢNH CHÂN DUNG

Xem chi tiết yêu cầu về ảnh chân dung tại phần HỒ SƠ ỨNG TUYỂN tại đây.

7. XÁC NHẬN VIỆC HÒA THÀNH PHÍ DỰ TUYỂN 

Xem chi tiết cách hoàn thành phí dự tuyển tại phần HỒ SƠ ỨNG TUYỂN tại đây.

Hỗ trợ khác:

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự tuyển, nếu bạn cần sự hỗ trợ (VD: bài luận), vui lòng liên hệ với Văn phòng APU Việt Nam.

4. PHỎNG VẤN

Khi nào tôi sẽ được phỏng vấn?

Phỏng vấn của APU diễn ra ngay sau hạn nộp hồ sơ của mỗi đợt, ngày phỏng vấn cụ thể được thông báo trong lịch tuyển sinh. Tùy đợt nộp hồ sơ mà bạn sẽ tham gia:

Phỏng vấn trực tiếp: Thông thường thời gian phỏng vấn là 02 tuần sau hạn nộp hồ sơ. Văn phòng APU Việt Nam sẽ gửi lịch phỏng vấn cụ thể cho bạn qua email, chậm nhất 01 tuần sau hạn nộp hồ sơ.

Đối với phỏng vấn online: Trong khoảng 10 ngày sau hạn nộp hồ sơ, APU sẽ gửi lịch phỏng vấn cụ thể cho bạn qua email.

Lưu ý khi đi phỏng vấn:

Phỏng vấn trực tiếp:
– Bạn nên đến sớm 15-20 phút so với thời gian hẹn phỏng vấn để ổn định và chuẩn bị tốt cho phần phỏng vấn của mình.

– Đến phỏng vấn, bạn cần mang theo: chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu), bản sao hồ sơ ứng tuyển, (các) chứng chỉ/ chứng nhận tham gia hoạt động ngoại khóa có được sau khi nộp hồ sơ (nếu có).

– Trang phục lịch sự, thoải mái.

GHI ĐIỂM VỚI PHẦN PHỎNG VẤN

Phỏng vấn Online: 

– Các bạn ở Hà Nội sẽ thực hiện phỏng vấn tại Văn phòng APU Việt Nam.

– Các bạn ở tỉnh thành/thành phố khác, khi thực hiện phỏng vấn tại nhà, các bạn chú ý kiểm tra đường truyền internet và đảm bảo background tại địa điểm phỏng vấn nên sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. 

5 BƯỚC PHỎNG VẤN ONLINE 

5. THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Ngày thông báo kết quả được ghi rõ trong lịch tuyển sinh. Lưu ý, ngày thông báo kết quả theo lịch là ngày APU gửi thư qua đường bưu điện cho bạn, sẽ mất khoảng vài ngày để bạn nhận được tài liệu. Sau đó 01 ngày, APU sẽ gửi email thông tin cần thiết để bạn có thể kiểm tra kết quả trên hệ thống Tuyển sinh online của APU. Nếu ngày thông báo trong lịch rơi vào Thứ Sáu thì bạn sẽ nhận được mail vào Thứ Hai tuần kế tiếp.

Nếu bạn gặp vấn đề với việc nhận kết quả, hãy liên hệ với Văn phòng APU Việt Nam để nhận được hỗ trợ.

Link tra cứu kết quả tại đây

6. CHI PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Học phí tại APU là bao nhiêu?

 • Năm nhất: 1,328,000 JPY (~277,000,000 VND)
 • Từ năm hai đến năm bốn: 1,412,000 JPY/ năm (~294,000,000 VND)

Học phí bao gồm những gì?

Phần học phí sinh viên đóng cho APU, được áp dụng học bổng miễn giảm học phí, bao gồm chi phí hành chính cố định và học phí tính theo tín chỉ môn học. Các khoản như nhà ở, đồ ăn, sách vở hay chi phí đi lại là sinh hoạt phí khác với học phí.

Tôi có thể đăng ký những loại học bổng nào?

Ngay khi nộp hồ sơ dự tuyển, thí sinh có thể đăng ký Học bổng Miễn giảm Học phí của APU.

Khi trở thành sinh viên APU, bạn cũng có thể đăng ký nhiều loại học bổng khác. Thông tin học bổng được cập nhật liên tục trên trang thông tin sinh viên APU.

Làm thế nào để đăng ký Học bổng Miễn giảm học phí?

Để đăng ký, bạn hoàn thành đơn xin Học bổng miễn giảm học phí của APU trong hồ sơ dự tuyển APU. Tiêu chí xét học bổng là khả năng ngoại ngữ, năng lực học tập, khả năng hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng APU sẽ được đánh giá thông qua bài luận và buổi phỏng vấn của bạn với nhà trường.

APU có học bổng nào để hỗ trợ phí sinh hoạt?

APU có học bổng hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Bạn có thể đăng ký sau khi nhập học.

APU có hỗ trợ cho vay hoặc trợ cấp không?

APU hiện không có chương trình cho vay hoặc trợ cấp, tuy nhiện có nhiều quỹ học bổng khuyến học nhằm khen thưởng và khuyến khích sinh viên phấn đấu tốt hơn trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Bạn cũng được khuyến khích đăng ký các học bổng tại quốc gia của mình.

7. VISA DU HỌC SINH

Visa du học sinh là gì?

Visa du học sinh được cấp bởi Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Nhật Bản tại nơi bạn sống cho phép bạn nhập cảnh Nhật trong một khoảng thời gian nhất định và theo học chương trình đại học đại Nhật. Để xin visa, bạn cần có giấy Chứng nhận đủ Tư cách lưu trú tại Nhật (Certificate of Eligibility-COE).

Giấy Chứng nhận đủ Tư cách lưu trú tại Nhật (COE) là gì?

COE là giấy tờ bắt buộc để xin visa du học sinh, được cấp bởi Cục Xuất nhập cảnh Nhật (Immigration Bureau of Japan). Nếu bạn trúng tuyển và có dự định nhập học APU, nhà trường sẽ đại diện bạn xin cấp COE sau khi bạn hoàn tất thủ tục nhập học được yêu cầu. Bạn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết về những thủ tục này sau khi trúng tuyển. Khi Cục Xuất nhập Cảnh cấp COE, APU sẽ gửi về cho bạn theo địa chỉ thư mà bạn đăng ký cùng với các tài liệu cần thiết khác. Với những giấy tờ này, bạn có thể nộp hồ sơ xin visa tại cơ quan Sứ quán Nhật Bản theo đúng quy định tại Việt Nam:

 Các tỉnh miền Bắc tới Phú Yên: đăng ký visa tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

– Các tỉnh miền Nam tới Phú Yên: đăng ký visa tại Lãnh sự quán Nhật Bản tại Hồ Chí Minh.

Xin visa di học Nhật có khó không?

APU làm việc rất thận trọng với từng thí sinh và Cục Xuất nhập cảnh để đảm bảo thí sinh có thể nhận được COE và visa du học sinh. Thông thường, quá trình xin COE và visa diễn ra suôn sẻ, miễn là các thí sinh nộp đủ các tài liệu được yêu cầu với thông tin chính xác cũng như nộp đúng hạn và không có tiền án. Tuy nhiên, bạn lưu ý rằng quyết định cấp COE và visa thuộc về Đại sứ quán/Lãnh sự quán Nhật ở nơi bạn sinh sống và Cục Xuất nhập cảnh.

Để xin giấy COE, tôi phải gửi những tài liệu chứng minh tài chính. Tôi có thể nộp bản sao được không?

Bạn phải nộp tài liệu gốc của giấy tờ chứng minh tài chính: Bản sao kê sổ tiết kiệm, Giấy xác nhận thu nhập cá nhân. APU sẽ không thể xử lí hồ sơ xin COE cho đến khi nhận được tài liệu gốc hoặc bản sao công chứng có giá trị pháp lý của những tài liệu này. Chúng tôi sẽ trả lại những tài liệu gốc không thể cấp lại theo yêu cầu của bạn.

Tôi đã nộp đủ các tài liệu được yêu cầu và hoàn thành các khoản phí nhập học. Khi nào tôi sẽ nhận được COE?

Hồ sơ xin COE của bạn sẽ được xử lý và chuyển tới Cục Xuất nhập cảnh ngay khi APU xác nhận việc hoàn tất thủ tục nhập học của bạn. Thường thì mất khoảng 04 tuần cho việc cấp COE. Ngay khi nhận được COE, chúng tôi sẽ gửi cho bạn theo địa chỉ thư bạn đăng ký. Toàn bộ quá trình này là khoảng 6 tuần, tính từ thời điểm chúng tôi nhận được tài liệu và xác nhận phí nhập học cho đến khi nhận được COE.

8. HỌC TẬP TẠI APU

Tôi có thể học gì tại APU?

Tại APU, bạn có thể theo học một trong hai khoa: Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS) và Khoa Quản trị Quốc tế (APM). Sinh viên tốt nghiệp APS sẽ nhận bằng Cử nhân Khoa học Xã hội (BSocSc) và sinh viên tốt nghiệp APM sẽ nhận bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA). Sinh viên học các môn chuyên ngành theo hệ tiếng mà mình đăng ký (tiếng Anh/ Nhật), đồng thời cũng học thứ tiếng còn lại.

Tôi chưa từng đến Nhật và cũng không biết tiếng Nhật. Liệu tôi có được học tại APU?

APU tuyển sinh rộng rãi trên thế giới cho chương trình Đại học bằng tiếng Anh. Rất nhiều sinh viên quốc tế tại APU chưa từng đến thăm nước Nhật hay học tiếng Nhật. Hầu hết tất cả các môn học tại APU đều được giảng dạy bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật, nghĩa là các thí sinh chỉ cần đạt trình độ yêu cầu của một trong hai ngôn ngữ này tại thời điểm nhập học. Tuy nhiên, để đảm bảo cho bạn sự khởi đầu suôn sẻ tại APU và tại Nhật, sinh viên hệ tiếng Anh nên làm quen với tiếng Nhật cơ bản trước khi nhập học. Việc hoàn thành các lớp tiếng Nhật là một trong những điều kiện để tốt nghiệp. 

Điều tương tự đối với các thí sinh hệ tiếng Nhật không có khả năng tiếng Anh.

Tôi có bắt buộc phải học tiếng Nhật tại APU?

Để tốt nghiệp, các sinh viên hệ tiếng Anh cần phải hoàn thành 16 tín chỉ môn Tiếng Nhật (trừ các sinh viên chuyển tiếp năm ba). Hầu hết sinh viên đều hoàn thành điều kiện này vào cuối năm hai. Tuy nhiên, APU khuyến khích các sinh viên trau dồi thêm tiếng Nhật ngoài các tín chỉ tối thiểu bởi vốn tiếng Nhật tốt sẽ là lợi thế lớn cho sinh viên khi tìm cơ hội việc làm.

Tôi có thể học chuyên ngành Tiếng Nhật tại APU?

APU hiện không cấp bằng Tiếng Nhật, tuy nhiên sinh viên hệ tiếng Anh đều được tham gia các lớp tiếng Nhật bắt buộc theo chương trình học.

APU có hỗ trợ về cơ hội việc làm cho sinh viên?

Văn phòng Hướng nghiệp APU (Career Office) chịu trách nhiệm hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng tuyển dụng và kết nối sinh viên và các nhà tuyển dụng tiềm năng. Theo thống kê năm học 2013, 94.4% sinh viên APU nhận được ít nhất 01 lời đề nghị làm việc tính đến thời điểm tốt nghiệp. Ngoài ra, một số sinh viên chọn tiếp tục học tập để lấy bằng cao học tại APU hoặc các trường khác trên thế giới.

9. LÊN ĐƯỜNG TỚI NHẬT

Khi nào tôi nên tới Nhật/APU

Ngày nhập trường sẽ được thông báo tới sinh viên cùng trong thời gian hoàn thành thủ tục nhập học. APU có các hỗ trợ viên giúp đỡ các sinh viên đến vào những ngày nhất định mà trường đưa ra trước khi kỳ học bắt đầu. Bạn không nên đến sớm hơn những ngày chúng tôi đưa ra bởi ký túc xá chỉ nhận sinh viên mới bắt đầu từ ngày nhập học được thông báo.

Khi nào thì tôi nên mua vé máy bay tới Nhật?

Phụ huynh và học sinh nên chú ý thời gian ngày nhập học APU, được ghi rõ trong Hồ sơ dành cho sinh viên trúng tuyển. Sinh viên sang trường vào các ngày được thông báo sẽ được APU đón tại sân bay và di chuyển về trường bằng xe bus. Nên đặt vé bay 1-2 tháng trước ngày bay.

VD: Các thí sinh nhập học mùa xuân (tháng 4) thường mua vé máy bay từ tháng 01.

Nếu các vị phụ huynh gặp khó khăn hay cần hỗ trợ về việc tìm đặt vé máy bay, vui lòng liên hệ với Văn phòng APU Việt Nam.

Tôi cần bay tới sân bay nào tại Nhật?

Fukuoka là sân bay quốc tế gần APU nhất. Nếu bạn hạ cánh tại những sân bay khác (VD: Narita, Haneda hay Kansai), bạn có thể đáp một chuyến bay nội địa tới Sân bay Oita hay Sân bay Fukuoka, sau đó di chuyển tới APU bằng xe bus. Các hỗ trợ viên APU sẽ đón tân sinh viên tại Sân bay Oita và Sân bay Fukuoka vào những ngày nhất định.

Gia đình có thể đi cùng tôi trong lần đầu đến APU không?

Bạn có thể đi cùng gia đình tới APU, tuy nhiên họ sẽ phải tự sắp xếp chỗ ở và phải tự xin visa (nếu cần).

10. CUỘC SỐNG TẠI NHẬT

Tôi chưa từng đến Nhật và/hoặc không biết tiếng Nhật. APU có hỗ trợ nào dành cho tôi khi đến Nhật không?

APU hỗ trợ đón sinh viên vào các ngày nhất định trước mỗi học kỳ. Các hỗ trợ viên sẽ tiếp đón sinh viên tại Sân bay Fukuoka và Sân bay Oita và giúp sinh viên di chuyển đến APU. Trước khi các lớp học bắt đầu, bạn sẽ tham gia các buổi học định hướng cho tân sinh viên. Đặc biệt, các Trưởng tầng (Resident Assistants-RAs) tại ký túc xá – AP House là sinh viên APU năm 02 – năm 04 sẽ hỗ trợ bạn hòa nhập với cuộc sống mới ở Nhật.

Sống ở Nhật có đắt đỏ không?

So với mức sống đắt đỏ tại các thành phố lớn của Nhật như Tokyo, Osaka, APU nằm ở Beppu-thành phố dạng trung, mức sinh tại đây hợp lý hơn rất nhiều. Sinh viên có thể xin học bổng hoặc làm việc bán thời gian song song với việc học ở trường để trang trải các chi phí.

Tôi có được sống trong khuôn viên trường?

Tất cả các tân sinh viên quốc tế đều được yêu cầu sống tại AP House (Ký túc xá APU) trong suốt năm đầu. APU sẽ giúp bạn thích ứng với cuộc sống mới cũng như kết bạn với các sinh viên đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Sau đó, sinh viên sẽ bắt đầu cuộc sống dưới thành phố. Bạn cũng có thể gia hạn thêm thời gian ở trước khi kết thúc năm học (phụ thuộc vào số phòng trống tại ký túc xá).

Rời khỏi ký túc xá, sinh viên sẽ sống ở đâu?

Tại Beppu, sinh viên có thể chọn sống tại các căn hộ cá nhân hoặc ký túc xá độc lập. Nhiều sinh viên chọn thuê chung phòng với bạn bè để giảm bớt chi phí. APU cũng có hỗ trợ sinh viên tìm và làm thủ tục thuê nhà ở ngoài khuôn viên trường.

Các sinh viên thường đến trường bằng phương tiện gì? Sinh viên có thể sử dụng ô tô hoặc xe mô tô?

Thành phố Beppu có một hệ thống phương tiện giao thông công cộng toàn diện, giúp cho việc đến trường đối với sinh viên trở nên dễ dàng. Là sinh viên, bạn sẽ được phiếu giảm giá khi đi xe buýt. Bạn có thể sở hữu xe ô tô cá nhân nhưng sẽ không được phép lái xe hoặc đỗ xe trong khuôn viên trường. Bạn có thể đi xe mô tô vào trong khuôn viên trong giới hạn cho phép.

Tôi có thể làm việc bán thời gian?

Để đi làm thêm, bạn phải xin giấy phép lao động do Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản cấp. APU sẽ giúp sinh viên xin giấy phép này. Sinh viên có visa du học sinh được phép làm thêm tối đa 28 tiếng/ tuần trong kỳ học và 40 giờ/ tuần trong các kỳ nghỉ.  Thông tin về các công việc trong và ngoài khuôn viên trường được cập nhật qua APU On-Campus Student Job Center. Mức lương phổ biến là 600 – 1000 Yên/ giờ.

Các lựa chọn về bữa ăn trong khuôn viên trường như thế nào?

Căng tin trong trường có phục vụ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối và mở cửa hằng ngày ngay cả khi không có các lớp học. Ngay cạnh căng tin là Pacific Café phục vụ đồ ăn nhẹ như bánh sandwich hay kem, lưu ý, không mở cửa trong thời điểm chuyển tiếp giữa các học kỳ.

Tôi có chế độ ăn đặc biệt. Vậy tôi có những sự lựa chọn nào tại APU?

Căng tin và quán café tại APU có nhiều loại đồ ăn đáp ứng nhu cầu của các sinh viên có yêu cầu đặc biệt về chế độ ăn vì lý do cá nhân hoặc tôn giáo, ví dụ như đồ chay hoặc halal (đồ ăn dành cho tín đồ Hồi giáo). Bên cạnh đó, tại AP House có tới 40 nhà bếp chung cho sinh viên tự chuẩn bị bữa ăn. Rất nhiều các nhà hàng tại Beppu cũng phục vụ đồ chay, halal, và các món ăn quốc tế khác.

11. VISA DU LỊCH CHO PHỤ HUYNH

1. Visa ngắn hạn single-entry

Loại visa này có thời hạn 3 tháng kể từ ngày được cấp, nghĩa là trong khoảng thời gian đó quý phụ huynh phải đến Nhật Bản trước khi visa hết hạn. Sau khi đến Nhật Bản, mọi người sẽ được ở lại tối đa 90 ngày tuỳ đơn xin (ngày cuối cùng trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày này có thể nằm ngoài thời hạn 3 tháng của visa, cần phân biệt thời hạn visa và thời hạn được lưu trú tại Nhật Bản). Thủ tục xin loại visa này có phần hơi rắc rối vì cần giấy tờ từ cả Nhật lẫn Việt Nam.

 • Đơn xin visa (Visa Application Form) + Hình 4.5cm x 4.5cm

 • Giấy lí do mời (Letter of Reason for Invitation): đây là văn bản cực kì quan trọng, các bạn tải về và ghi đơn này sau đó kí tên rồi gửi cho phụ huynh. 

 • Lịch trịnh tại Nhật Bản (Schedule of Stay): tốt nhất là các bạn nên ghi địa chỉ khách là địa chỉ nhà mình tại Nhật, các địa điểm tham quan tại Beppu, các địa chỉ và số điện thoại đều ghi của bản thân mình, như vậy sẽ tránh được việc phải xuất trình các hoá đơn đặt phòng khách sạn

 • Đặt chỗ vé máy bay: có thể dùng website của hãng ANA hoặc liên hệ đại lí để giữ chỗ vé máy bay, việc này không tốn phí vì hãng chưa xuất vé.

 • Chứng minh tài chính: giấy xác nhận số dư tài khoản (tiếng anh) từ ngân hàng mà gia đình các bạn đang có tài khoản, không có quy định số tiền cụ thế nhưng càng nhiều càng tốt, ngoài ra thì hợp đồng lao động và giấy xác nhận chức vụ + mức lương của quý phụ huynh cũng là một loại giấy tờ cần thiết (nhưng không bắt buộc nếu quý phụ huynh có lo ngại về quyền riêng tư)

 • Photo sổ hộ khẩu gia đình (mang bản chính để đối chiếu) hoặc giấy khai sinh của bạn đang học ở Nhật

 • Hộ chiếu bản chính: quý phụ huynh vui lòng kí tên vào phần “Chữ kí của người mang hộ chiếu” trước khi nộp

 • Photo hộ chiếu của người mời (tất cả các trang gồm trang chi tiết nhân thân, trang đóng dấu xuất nhập cảnh và dấu có liên quan đến việc cho phép lưu trú )

 • 住民票(ジュウミンヒョウ): các bạn xin tờ giấy này tại 別府市役所, tờ này có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày in đối với trường hợp xin visa tại VN

 • Certificate of Attendance: Giấy chứng nhận đang học tại APU, in tại máy Certificate Dispenser ngay trước Student Office và trong thư viện (tầng 1)

2. Visa multiple-entry

Thủ tục xin loại visa này có phần đơn giản hơn nhưng khả năng được cấp cũng sẽ thấp hơn. Visa multiple-entry có hai loại là loại có thời hạn 1 năm và loại có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp (so với 3 tháng của visa single-entry). Đây là loại visa rất tiện lợi, và cũng là ưu ái của Bộ ngoại giao Nhật Bản trong dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữ Việt Nam và Nhật Bản. Với visa này thì quý phụ huynh có thể đến Nhật bất cứ lúc nào (thời gian lưu trú 15 ngày) và không cần quan tâm số lần đến Nhật trong thời hạn 1 năm hoặc 3 năm. Trong trường hợp quý phụ huynh không được chấp thuận visa multiple-entry thì cơ quan cấp visa có cho lựa chọn:

1. Kết thúc quá trình xét duyệt và không cấp visa. 

2. Xét duyệt visa single-entry

Sau đây là các giấy tờ cần thiết cho việc xin visa multiple-entry:

 • Đơn xin visa (Visa Application Form) + Hình 4.5cm x 4.5cm

 • Chứng minh tài chính: giấy xác nhận số dư tài khoản (tiếng anh) từ ngân hàng mà gia đình đang có tài khoản, không có quy định số tiền cụ thế nhưng càng nhiều càng tốt, ngoài ra thì hợp đồng lao động và giấy xác nhận chức vụ + mức lương của quý phụ huynh (một trong hai phụ huynh) cũng là một loại giấy tờ cực kì quan trọng

 • Photo sổ hộ khẩu gia đình  hoặc giấy chứng nhận kết hôn (mang bản chính để đối chiếu)

 • Hộ chiếu bản chính: quý phụ huynh vui lòng kí vào phần “Chữ kí của người mang hộ chiếu” trước khi nộp

 • Giấy xác nhận cư trú tại địa phương do công an Phường cấp. Giấy này không có đơn chính thức để xin nên quý phụ huynh vui lòng viết tay đơn xin cấp giấy và mang ra công an Phường để được xác minh và đóng dấu. Ngoài ra, hợp đồng thuê nhà tại nơi cư trú có thể thay thế giấy này.

 • Bản giải trình về việc xin cấp visa nhiều lần: vui lòng lựa chọn option 2 và nêu rõ lí do xin visa multiple-entry.

Nếu các giấy tờ này là thật và được chuẩn bị kĩ lưỡng thì quá trình nộp hồ sơ sẽ diễn ra nhanh chóng, nếu các bạn về VN vào kì nghỉ thì có thể đi nộp giúp quý phụ huynh nhằm tránh ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ. Cơ quan cấp visa (Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán) nhận hồ sơ vào buổi sáng. Sau một tuần kể từ ngày nộp hồ sơ thì có thể lấy lại hộ chiếu đã được dán visa vào các buổi chiều trong tuần nếu hồ sơ đầy đủ và được chấp thuận. Phí visa single-entry là 580,000 VND, multiple-entry là 1,150,000 VND. Trong trường hợp quý phụ huynh xin visa multiple-entry và lựa chọn option 2 trong bản giải trình thì cũng nên chuẩn bị luôn bộ hồ sơ visa single-entry và nộp chung. Nếu cả hai phụ huynh cùng xin visa thì chỉ cần một bộ hồ sơ (lưu ý: hai đơn xin cấp visa, hai đặt chỗ máy bay và hai hộ chiếu bản chính).

3. Visa quá cảnh

Việc xin visa loại này rất dễ dàng. Các bạn có gia đình hoặc người thân đang sinh sống tại một nước thứ 3 (đặc biệt là tại Mỹ và Canada) có nhu cầu tham quan Nhật Bản (dưới 15 ngày) có thể xin visa quá cảnh nếu có vẻ máy bay có hành trình quá cảnh tại Nhật Bản và chuyển tiếp sang nước thứ ba. Thủ tục xin visa vô cùng đơn giản với lệ phí 150k tại Việt Nam. Các hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin visa  (Visa Application Form)  kèm hình 4.5cm x 4.5cm

 • Đặt chỗ vé máy bay đã thanh toán, có hành trình quá cảnh tại Nhật Bản

 • Giấy tờ cư trú/nhập cảnh đến nước thứ ba    

 • Hộ Chiếu bản chính

Lưu ý:

Điều khoản xin visa có thể khác nhau giữa Tổng Lãnh Sự Quán và Đại Sứ Quán và thay đổi theo thời gian.

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh phụ trách nhận hồ sơ xin visa đối với người hiện đang sinh sống ở khu vực miền Nam từ các tỉnh Đắc Lắc, Phú Yên trở vào.

Đối với những người sinh sống từ các tỉnh Gia Lai, Bình Định trở ra Bắc, xin vui lòng nộp hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (Hà Nội).

Các loại đơn có thể tìm thấy tại các địa chỉ sau:

+Các loại đơn tại địa chỉ (bản tiếng Anh)

http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/en/visit/v_temp.html

+Mục “Visa lưu trú ngắn hạn nhiều lần cho công dân việt nam”

http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/visa/20130628_vietnamesemultiplevisa.html

+Mục “Hồ sơ cần thiết khi xin visa lưu trú ngắn hạn”

http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/visa/dulich_v.htm