Cộng đồng sinh viên

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

APU đã trở thành một phần của nơi đây từ 15 năm trước đây, sinh viên được nồng nhiệt chào đón tại các sự kiện và hoạt động tại Beppu. Trong kỳ học, nhóm Student Activity Station (SAS) mang đến những cơ hội tham gia các hoạt động trao đổi cho sinh viên APU, bạn có thể tìm thấy các sự kiện khác tại phòng Sinh viên. Từ việc chia sẻ văn hóa quốc gia mình tại các buổi workshop, nhảy tại các lễ hội,  tình nguyện tại các dự án làm sạch biển, home stay, các sự kiện thể thao, dạy tiếng Anh cho trẻ em địa phương, bạn sẽ có nhiều cơ hội để trờ thành một thành viên đích thực của cộng đồng nơi đây.