Danh sách môn học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

 

 

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC

Môn học Phân tích Cơ bản

 • Quantitative Analysis and Statistics
 • Managerial Economics

Nguyên tắc Cơ bản về Kinh doanh

 • Marketing
 • Finance
 • Leadership and Organization Behavior
 • Technology Management
 • Business Ethics
 • International Management
 • Accounting
 • Theories of Institutions

Capstone

 • Strategic Management

 

CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

Kế toán và Tài chính

 • Corporate Finance
 • Financial Engineering and Risk Management
 • Financial Institutions and Markets
 • Managerial Accounting
 • Financial Accounting

Marketing và Quản trị

 • Human Resource Management
 • Management of Japanese Family Business
 • Management in Asia and Japan
 • Marketing Strategy
 • Marketing Research
 • Product Development Strategy
 • Hospitality Management

Đổi mới Kinh doanh và Quản lí Hệ thống

 • Quality and Operations Management
 • Information Technology Management
 • Supply Chain Management
 • Entrepreneurship and New Business
 • Project Management
 • National Innovation Systems

 Quản trị Nhật Bản

 • Management in Asia and Japan
 • Japanese Corporations and Asia Pacific
 • Management of Japanese Family Business
 • Quality and Operations Management
 • Financial Institutions and Markets
 • Hospitality Management

CÁC MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ

CÁC MÔN HỌC QUAN TRỌNG LIÊN QUAN

CÁC LỚP HỌC TIẾNG NHẬT