Học phí

Học Phí

Học phí được chia theo từng kỳ, bao gồm:

(A) Chi phí cố định: 370,000 JPY

(B) Học phí theo tín chỉ môn học: 21,000 JPY/ tín chỉ. Thông thường, mỗi sinh viên cần tích lũy tối thiểu 124 tín chỉ trong 04 năm học để tốt nghiệp.

Tổng học phí theo số tín chỉ tiêu chuẩn thường niên cho sinh viên (JPY):
  Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm4
Số tín chỉ 28 32 32 32
Học phí 1,328,000 1,412,000 1,412,000 1,412,000
Học phí sinh viên cần hoàn thành phụ thuộc vào mức Học bổng Miễn giảm Học phí của APU (JPY).
Học bổng Miễn giảm Học phí 0% 30% 50% 65% 80% 100%
Năm 1 HK I A 370,000 259,000  185,000 129,500  74,000

0

B 294,000 205,800 147,000 102,900 58,800 0
HK II A 370,000 259,000 185,000 129,500 74,000 0
B 294,000 205,800 147,000 102,900 58,800 0
Tổng 1,328,000 929,600 664,000 464,800 265,600 0
Năm 2 HK III A 370,000 259,000 185,000 129,500 74,000 0
B 336,000 235,200 168,000 117,600 67,200 0
HK IV A 370,000 259,000 185,000 129,500 74,000 0
B 336,000 235,200 168,000 117,600 67,200  
Tổng 1,412,000 988,400 706,000 494,200 282,400 0
Năm 3 HK V A 370,000 259,000 185,000 129,500 74,000 0
B 336,000 235,200 168,000 117,600 67,200 0
HK VI A 370,000 259,000 185,000 129,500 74,000 0
B 336,000 235,200 168,000 117,600 67,200 0
Tổng 1,412,000 988,400 706,000 494,200 282,400 0
Năm 4 HK VII A 370,000 259,000 185,000 129,500 74,000 0
B 336,000 235,200 168,000 117,600 67,200 0
HK VIII A 370,000 259,000 185,000 129,500 74,000 0
B 336,000 235,200 168,000 117,600 67,200 0
Tổng 1,412,000 988,400 706,000 494,200 282,400 0

 

Sinh viên đóng học phí theo học kỳ, mỗi học kỳ sinh viên đóng lần lượt phần học phí (A) và (B) theo hạn bên dưới. APU sẽ gửi thông báo và hướng dẫn đóng học phí tới địa chỉ nhận thư mà sinh viên đăng ký. Do đó, sinh viên cần lưu ý thường xuyên cập nhật địa chỉ nơi ở cho nhà trường để đảm bảo nhân được thông báo đúng hạn.

Năm học Kỳ tháng 4 Kỳ tháng 9
Học phí A Học phí B Học phí A Học phí B
HK I Trước nhập học 30/06 Trước nhập học 25/12
HK II – VIII 30/04 30/06 20/10 25/12

Cách Đóng Học Phí

Cách 1: Tự động trừ tiền trong tài khoản ngân hàng cá nhân

Sinh viên đăng ký đóng học phí bằng cách tự động trừ tiền học trong tài khoản cá nhân tại Phòng Hành chính (Administration Office). Phí giao dịch mỗi lần là 10 JPY. Để đóng học thành công, sinh viên cần đảm bảo trong tài khoản của mình luôn có ít nhất số tiền học + phí dịch vụ ngân hàng.

Cách 2: Chuyển tiền tại ngân hàng

Sinh viên có thể chuyển khoản trực tiếp học phí cho APU tại bất cứ ngân hàng nào tại Nhật. Khi đi chuyển tiền, sinh viên cần mang theo: Thông báo đóng học phí, tiền học + phí chuyển tiền 864 JPY (Nếu sinh viên chuyển tiền tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) thì không mất phí chuyển tiền).