Chi phí – Học bổng

Học phí theo năm tại APU như sau: Năm nhất: 1,328,000 JPY Từ năm hai đến năm bốn: 1,412,000 JPY

Học phí tại APU bao gồm học phí cho các lớp học và các loại phí hành chính. Học phí không bao gồm các khoản như nhà ở, đồ ăn, sách vở hay chi phí đi lại.

Những thí sinh quốc tế sẽ nhận được visa sinh viên có thể đăng ký Học bổng Miễn giảm Học phí của APU. Khi trở thành sinh viên APU, bạn cũng có thể đăng ký nhiều loại học bổng khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này sau khi nhập học.

Thông tin chi tiết về Học bổng, bạn có thể tham khảo tại đây. Lưu ý, bạn không thể đăng ký học bổng này sau khi nhập học.

APU có học bổng hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Bạn có thể đăng ký sau khi nhập học.

APU hiện không có chương trình cho vay hoặc trợ cấp, tuy nhiên bạn có thể đăng ký nhiều loại học bổng khác nhau sau khi nhập học. Bạn cũng được khuyến khích đăng ký các học bổng tại quốc gia của mình.