Câu hỏi thường gặp về cách thức ứng tuyển

Nếu bạn đang học năm cuối Trung học, bạn có thể nộp đơn đăng ký ứng tuyển vào bất kỳ đợt tuyển sinh nào phù hợp với quốc gia bạn sinh sống hoặc đợt nhập học dự định của bạn, với điều kiện bạn sẽ tốt nghiệp THPT trước thời điểm nhập học APU. Nếu bạn ứng tuyển trước khi tốt nghiệp THPT, bạn phải nộp bảng điểm (học bạ) mới nhất kèm với hồ sơ ứng tuyển. Nếu bạn trúng tuyển và quyết định nhập học, bạn cần nộp giấy tờ chứng minh đã tốt nghiệp THPT (ví dụ như giấy chứng nhận/bằng tốt nghiệp) trước khi nhập học. Hãy tham khảo thêm thông tin liên quan trong sổ tay hướng dẫn ứng tuyển (download tại đây)

Việc nộp điểm TOEFL/IELTS phụ thuộc vào hình thức ứng tuyển và nền tảng giáo dục của bạn. Hãy tham khảo thêm thông tin liên quan trong sổ tay hướng dẫn ứng tuyển (download tại đây)

Bạn cần nộp các tài liệu bản gốc hoặc là bản đã được xác thực. APU sẽ không trả lại những tài liệu đã nộp (dù thuộc loại nào). Do đó, bạn nên nộp bản xác thực của những tài liệu mà không được cấp lại. *Bản xác thực là bản có dấu mộc của nơi cấp hoặc chính quyền. 

APU yêu cầu mọi thí sinh phải hoàn thành phí ứng tuyển. Phí này không thể được miễn. Khoản phí này bao gồm phí xét tuyển và phí vận chuyển tài liệu cần thiết cho bạn trong quá trình xét tuyển, ví dụ như kết quả ứng tuyển. APU không thể xem xét đơn xét tuyển cho đến khi xác nhận việc hoàn thành nộp phí.