SINH VIÊN CHUYỂN TIẾP

APU có tiếp nhận các đơn đăng kí của các sinh viên muốn theo học theo hình thức chuyển tiếp năm hai hoặc năm ba cho cả hai khoa Nghiên Cứu Châu Á Thái Bình Dương và Quản trị Quốc tế.

Đào tạo ngôn ngữ cho sinh viên chuyển tiếp năm hai

Các sinh viên chuyển tiếp năm hai theo học hệ tiếng Anh sẽ phải tham dự các lớp tiếng Nhật để tốt nghiệp. Bạn sẽ được sắp xếp lớp học tiếng Nhật dựa trên kết quả của bài kiểm tra tiếng Nhật đầu vào lúc nhập học. Ngược lại, các sinh viên của hệ tiếng Nhật sẽ phải tham dự các lớp tiếng Anh.

Đào tạo ngôn ngữ cho sinh viên chuyển tiếp năm ba

Các sinh viên chuyển tiếp năm ba thường không được tham gia các lớp học tiếng (lớp tiếng Nhật cho các sinh viên hệ tiếng Anh và lớp tiếng Anh cho các sinh viên hệ tiếng Nhật). Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định thì sinh viên sẽ được phép đăng kí. Nếu bạn đang cân nhắc đến việc học chuyển tiếp tại APU và lấy việc học tiếng làm ưu tiên hàng đầu, chúng tôi khuyên bạn hãy nộp đơn ứng tuyển với hình thức chuyển tiếp năm hai, ngay cả khi bạn đã hoàn thành bằng Associate hoặc hoàn thành hai năm hệ đại học.

THÍ SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM

1. CHỈ TIÊU

Chỉ tiêu số lượng sinh viên chuyển tiếp cho sinh viên quốc tế năm 2019:

  Chuyển tiếp năm thứ 2 Chuyển tiếp năm thứ 3
Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương 10 15
Khoa Quản trị Quốc tế 20 28

Bảng trên là tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho sinh viên quốc tế đang sinh sống ngoài Nhật Bản. Đây là số lượng dự kiến, có thể sẽ thay đổi. 

2. ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

Thí sinh cần đậu vòng Duyệt hồ sơ (Prescreening) trước khi được nộp hồ sơ chứng thức. 

Thí sinh PHẢI đáp ứng các điều kiện sau.

Điều kiện 1: Về mặt học thuật

Sinh viên chuyển tiếp năm hai (Bậc Đại học)

Thí sinh PHẢI đáp ứng MỘT trong các điều kiện sau:

 1. Hoàn thành năm thứ nhất Đại học ở ngoài Nhật Bản trước khi nhập học APU HOẶC hoàn thành 13 năm theo chương trình học chính thức căn cứ vào danh sách môn học tiêu chuẩn trước trước khi nhập học APU. 
 2. Hoàn thành năm thứ nhất Đại học tại Nhật Bản và hoàn thành tối thiểu 30 tín chỉ trước khi nhập học APU.

Sinh viên chuyển tiếp năm ba (Bậc Đại học)

Thí sinh PHẢI đáp ứng MỘT trong các điều kiện sau:

 1. Hoàn thành năm thứ hai Đại học ở ngoài Nhật Bản trước khi nhập học APU HOẶC hoàn thành 14 năm theo chương trình học chính thức căn cứ vào danh sách môn học tiêu chuẩn trước trước khi nhập học APU HOẶC hoàn thành 50% số tín chỉ yêu cầu để tốt nghiệp của trường Đại học hiện tại trước khi nhập học APU. 
 2. Hoàn thành năm thứ hai Đại học tại Nhật Bản và hoàn thành tối thiểu 60 tín chỉ trước khi nhập học APU.

Sinh viên chuyển tiếp năm hai hoặc năm ba (Hệ thống giáo dục khác)

Thí sinh PHẢI đáp ứng MỘT trong các điều kiện sau:

 1. Đã hoàn thành hoặc chuẩn bị hoàn thành chương trình học tại trường cao đẳng hoặc cao đẳng kỹ thuật trước khi nhập học APU. 
 2. Đã hoàn thành hoặc chuẩn bị hoàn thành chương trình học tại trường đào tạo đặc biệt được chấp thuận bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) trước khi nhập học APU. Tuy nhiên, điều kiện ứng tuyển sẽ bị hạn chế đối với những nội dung được quy định tại Điều 90 Luật Giáo dục trường học.
Nếu bạn có các tiêu chuẩn học thuật khác, vui lòng liên hệ Văn phòng APU Việt Nam để biết thêm thông tin trước khi đăng ký.
Thời gian nhập học APU là 1/4/2019 cho kì nhập học tháng 4 và 21/9/2019 cho kỳ nhập học Tháng 9

Điều kiện 2: Trình độ Ngoại ngữ

Thí sinh phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật sau đây:

Điều kiện tiếng Anh tối thiểu
TOEFL (iBT) TOEFL (PBT) TOEIC IELTS EIKEN PTE Academic Cambridge English Language Assessment
79 550 780 6.0 1 50 Grade B
Điều kiện tiếng Nhật tối thiểu
JLPT N1 JLPT N2 EJU (Japanese) *
100 135 250
không bao gồm phần viết

3. DUYỆT HỒ SƠ/LỊCH TUYỂN SINH

Duyệt hồ sơ (Prescreening)

Các thí sinh nộp theo dạng chuyển tiếp cần đậu vòng Duyệt hồ sơ, và nếu quyết định nộp hồ sơ chính thức vào APU sẽ phải nộp phí ứng tuyển Application Fee. Trong vòng Duyệt hồ sơ, các tín chỉ đã học trước khi nhập học APU sẽ được đánh giá. Các hồ sơ nộp trực tiếp không qua vòng Duyệt hồ sơ sẽ không được xem xét và không được phỏng vấn. Phí ứng tuyển cũng sẽ không được hoàn lại.

Vui lòng tham khảo thông tin Duyệt hồ sơ tương ứng như sau: 
2nd Year Transfer 
3rd Year APS Transfer 
3rd Year APM Transfer 

Pages 1 and 2 of the Undergraduate Application Form EN.pdf 
Transfer Student Academic Status.pdf 

APS Curriculum Outline 
APM Curriculum Outline 
Transfer_Credit_Application_2019.pdf 

Nộp hồ sơ để duyệt
Trong thời gian Duyệt hồ sơ như bên dưới, nộp các giấy tờ được yêu cầu bằng cách tải lên tại đây. Chúng tối sẽ không nhận hồ sơ bằng hình thức khác. Nếu gặp khó khăn trong việc nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ transfer@apu.ac.jp

APU sẽ gửi email xác nhận sau khi nhận được hồ sơ để duyệt. Nếu sau 1 tuần mà không nhận được phản hồi nào, có thể bạn không đậu vòng Duyệt hồ sơ. Trong trường hợp này, bạn có thể  liên hệ để biết thêm chi tiết transfer@apu.ac.jp.

Lịch nộp hồ sơ

Kết quả duyệt hồ sơ (Prescreening Results)
・Thông báo qua email theo lịch bên dưới.
・Duyệt hồ sơ có thể được dựa vào số tín chỉ dự kiến của thí sinh trước thời điểm nhập học APU. Nếu sau này số tín chỉ thực tếđược nhận khác với số tín chỉ dự kiến, số tín chỉ được chuyển qua APU cũng sẽ thay đổi tương đương. 
Kết quả trúng tuyển 
・Kết quả trúng tuyển và học bổng sẽ được gửi qua email theo lịch cùng với thông tin cần thiết để kiểm tra trên trên Tuyển sinh của trường. Mọi thắc mắc qua điện thoại, fax, hoặc email về kết quả trúng tuyển sẽ không được trả lời.  

*Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển sẽ KHÔNG ĐƯỢC nộp hồ sơ lại vào cùng một Khoa cho cùng 1 kỳ nhập học. Nếu thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ lại, sẽ không được phỏng vấn lại và sẽ không có kết quả khác. Phí ứng tuyển cũng sẽ không được hoàn lại 

Kỳ nhập học tháng 4/20190

Duyệt hồ sơ

Prescreening

Kết quả duyệt hồ sơ Lịch nộp hồ sơ chính thức

 

Phỏng vấn

Thông báo kết quả

 

 01/06/2018 (Thứ 6) – 27/06/2018 (Thứ 4)

 

30/07/2018 (Thứ 2)

30/07/2018 (Thứ 2) – 29/08/2018 (Thứ 4)

Phỏng vấn Online trong vòng 6 tuần sau khi nhập hồ sơ

08/10/2018 (Thứ 2)

30/07/2018 (Thứ 2) – 29/08/2018 (Thứ 4)

 

27/09/2018 (Thứ 5)

27/09/2018 (Thứ 5) – 17/10/2018 (Thứ 4)

10/12/2018 (Thứ 2)

Kỳ nhập học tháng 9/2019

Duyệt hồ sơ

Prescreening

Kết quả duyệt hồ sơ Lịch nộp hồ sơ chính thức

 

Phỏng vấn

Thông báo kết quả

03/09/2018 (Thứ 6) – 10/10/2018 (Thứ 4)

13/12/2018 (Thứ 5)

13/12/2018 (Thứ 5) – 16/01/2019 (Thứ 4)

Phỏng vấn Online trong vòng 6 tuần sau khi nhập hồ sơ

04/03/2019 (Thứ 2)

11/10/2018 (Thứ 5) – 12/12/2018 (Thứ 4) 

 

17/01/2019 (Thứ 5)

17/01/2019 (Thứ 5) – 20/02/2019 (Thứ 4)

08/04/2019 (Thứ 2) 

4. NỘP HỒ SƠ

Các thí sinh đủ điều kiện và đậu vòng Duyệt hồ sơ nộp hồ sơ theo HAI cách:

 

Cách 1: Hoàn thành hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống đăng ký online APU

Hệ thống đăng ký online

Hướng dẫn đăng ký online

Cách 2: Nộp hồ sơ giấy 

Nhận hồ sơ giấy từ văn phòng APU Việt Nam HOẶC tải về tại đây sau đó điền và in ra nộp 

Sau khi hoàn thành 1 trong 2 cách trên, tất cả các thí sinh cần nộp những hồ sơ gốc hoặc dịch công chứng được yêu cầu tới văn phòng APU Việt Nam. Chi tiết tham khảo ở mục 5. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

 CÁCH THỨC:
 • Thí sinh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng APU Việt Nam
 • Thí sinh tại các tỉnh/ thành phố khác gửi hồ sơ cho Văn phòng APU Việt Nam qua đường bưu điện.
APU không trả lại tài liệu trong bất cứ trường hợp nào. Đối với những giấy tờ không thể xin cấp lại được, thí sinh nên nộp bản công chứng hợp lệ (có giá trị pháp lý tương tự bản gốc).
APU không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc/mất mát tài liệu trong quá trình vận  chuyển.

 

5. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Đối với những hồ sơ đánh dấu Ÿ●: Thí sinh có thể nộp online tại Hệ thống đăng ký Online của APU.

Đối với những hồ sơ KHÔNG đánh dấu ●: Thí sinh BẮT BUỘC nộp bản gốc hoặc dịch công chứng tới Văn phòng APU Việt Nam.

QUAN TRỌNG:
 1. Thí sinh phải tự hoàn thành bộ hồ sơ và các giấy tờ liên quan. Thí sinh đăng ký học hệ tiếng Anh làm hồ sơ bằng tiếng Anh, thí sinh học hệ tiếng Nhật làm hồ sơ bằng tiếng Nhật.
 2. Đối với tài liệu yêu cầu nộp tại Văn phòng APU: Thí sinh nộp bản gốc hoặc bản được xác thực; Với hồ sơ bằng các thứ tiếng khác, thí sinh phải nộp bản dịch công chứng dịch sang tiếng Anh/ Nhật. Chỉ tài liệu được công chứng bởi các công ty, tổ chức dịch thuật có chức năng pháp lý mới được chấp nhận.
 3. Quyết định nhận sinh viên vào APU sẽ bị hủy bỏ nếu phát hiện bất kể thông tin nào trong các giấy tờ đă nộp sai hoặc giả mạo, kể cả sau khi sinh viên nhập học.

HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TẤT CẢ ỨNG VIÊN

1. Đơn đăng ký bậc Đại học APU ●

Nội dung: Thông tin cá nhân của thí sinh đăng ký, Thông tin chương trình học đăng ký tại APU, Lịch sử học tập (từ bậc tiểu học tính tới thời điểm nộp hồ sơ).

2. Bài luận ứng tuyển ●

Thí sinh phải tự hoàn thành đủ 4 bài tiểu luận để đăng ký Đại học tại APU. Giới hạn bài viết từ 100 – 150 từ.

 1. Explain in detail what you aim to learn within your college of choice (APM/APS) and how it relates to your future goals.
 2. Discuss a topic that is relevant to your preferred area of study (e.g. world economy, business, international relations, cross-cultural understanding , social issues in your country, etc.) Please state your opinion on this topic.
 3. Describe a personal challenge you faced or a situation that you found to be particularly difficult. How did you overcome this obstacle and what did you gain from the experience?
 4. Explain about an interest you have pursued outside your academic classes (either independently or through a student organization, volunteering, part-time work, sport, playing a musical instrument, etc.). What knowledge or skills have you gained as a result?
3. Thông tin tình trạng công dân●

Thí sinh điền đầy đủ thông tin về tình trạng công dân hiện tại; số lần nhập cảnh Nhật Bản tính tới thời điểm nộphồ sơ (nếu có).

4. Xác nhận đóng phí tuyển sinh

Đối với thí sinh đóng phi bằng cách chuyển khoản thì cần nộp lại biên lai xác nhận chuyển tiền của ngân hàng. 

Tuy nhiên, APU khuyến khích thí sinh đóng phí tuyển sinh bằng thẻ tín dụng. Chi tiết về cách đóng phí, bạn có thể xem tại mục 6. PHÍ ỨNG TUYỂN

5.Bảng điểm học tập/ Giấy chứng nhận kết quả kì thi chính quy

Bảng điểm học tập hoặc học bạ

 • Đối với học sinh đang học lớp 12: Nộp điểm lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 (nếu có).
 • Đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT: Nộp điểm 3 năm THPT và điểm Đại học (nếu có).

APU khuyến khích học sinh nộp bảng điểm bằng tiếng Anh. Chỉ khi trường của bạn không có mẫu bảng điểm tiếng Anh thì bạn mới sử dụng học bạ tiếng Việt. Yêu cầu của một bộ học bạ hợp lệ thí sinh cần nộp cho APU bao gồm:

(1) Bản sao công chứng có đóng dấu mộc đỏ “Sao y bản chính”.

(2) Bản dịch công chứng học bạ sang tiếng Anh có thông tin xác nhận của cá nhân và đơn vị thực hiện công chứng dịch thuật.

Chứng nhận kết quả thi chính quy (nếu có)

 • žEJU – Examination for Japanese University Admission for International students (Japan and the World + Mathematics (Course 1))
 • žSAT (Critical Reading + Mathematics + Writing). Thí sinh yêu cầu trung tâm khảo thí gửi kết quả trực tiếp tới APU (Mã 2791).
 • ACT. Thí sinh yêu cầu trung tâm khảo thí gửi kết quả trực tiếp tới APU (Mã 5475).
Nếu bạn chưa nhận được chứng chỉ chính thức, bạn có thể yêu cầu cơ quan cấp chứng chỉ gửi bản sao tương đương. Tuy nhiên, chứng chỉ gốc cũng có thể được yêu cầu trong một số trường hợp.
6. Điểm chứng chỉ tiếng Anh/ Nhật

Điều kiện chứng chỉ hợp lệ:

 • Đối với kỳ nhập học tháng 04/2019: Kết quả bài thi được thực hiện từ ngày 1/6/2016 trở đi.
 • Đối với kỳ nhập học tháng 09/2019: kết quả bài thi được thực hiện từ ngày 1/9/2016 trở đi.

Đối với các thí sinh hệ tiếng Anh:

 • Điểm IELTS: Thí sinh điền Test Report Form (TRF) number trong Đơn đăng ký và không cần nộp chứng chỉ gốc.
 • Điểm TOEFL®: Thí sinh điền Mã số đăng ký trong Đơn đăng ký và yêu cầu trung tâm khảo thí gửi kết quả trực tiếp cho APU. Mã số của APU là 2791.
 • Điểm PTE Academic: Thí sinh điền ID đăng ký thi trong Đơn đăng ký và đăng ký gửi kết quả thi tới APU tại http://pearsonpte.com. APU không chấp nhận kết quả dưới dạng bản giấy hoặc file PDF.
 • Chứng chỉ TOEFL® – ITP, IELTS (General Training Module), TOEIC® L&R Test(IP), PTE General không được chấp nhận.
Nếu bạn không có điểm chứng chỉ ngoại ngữ, bạn có thể sử dụng “English Proficiency Evaluation” để làm điều kiện nộp hồ sơ. Lưu ý, bản đánh giá này không được đánh giá cao bằng các chứng chỉ tiếng Anh.

Đối với các thí sinh hệ tiếng Nhật: 

 • Nộp bản gốc hoặc yêu cầu trung tâm khảo thí gửi trực tiếp tới APU
 • Nếu gặp khó khăn trong việc yêu cầu cấp lại bảng điểm, vui lòng liên hệ với văn phòng APU Việt Nam để được hỗ trợ

Nếu bạn không có chứng chỉ ngoại ngữ nào, hãy nộp mẫu ‘’ Language Proficiency Evaluation日本語能力認定書’’. Lưu ý rằng trong quá trình xét tuyển, chúng tôi sẽ chú trọng các chứng chỉ ngoại ngữ chính thức hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham dự một kì thi chính thức và nộp điểm số của mình.

7. Thư giới thiệu

Đối tượng viết thư: Giáo viên trong/ ngoài trường; người tuyển dụng/ giám sát trực tiếp tại công ty ban đang làm việc hay thực tập (không bao gồm công việc bán thời gian). Người viết thư phải có thời gian quen biết thí sinh tối thiểu 1 năm.

Nội dung: Mẫu Thư giới thiệu chính thức của APU (Tải mẫu). Thư giới thiệu hợp lệ là thư có chữ ký trực tiếp và thông tin liên hệ của người viết thư (không chấp nhận chữ ký điện tử).

Ngôn ngữ: Thư giới thiệu phải được viết bằng tiếng Anh/ Nhật. Nếu thư được viết bằng thứ tiếng khác, thí sinh cần nộp kèm thư gốc một bản công chứng dịch thư sang tiếng Anh.

8. Bản sao Hộ chiếu không cần công chứng (nếu có):

Nộp bản sao Trang đầu tiên của hộ chiếu có ảnh và đầy đủ thông tin; Các trang có đóng dấu visa nhập cảnh Nhật Bản (nếu thí sinh đã từng đến Nhật).

Thí sinh chưa có hộ chiếu tại thời điểm nộp hồ sơ không cần nộp tài liệu này.

9. Hai ảnh chân dung (4cm X 3cm)

Kích thước: Chiều rộng 3cm x Chiều cao 4cm.

Số lượng: 02 ảnh chân dung chụp trong vòng 3 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ.

Yêu cầu: Ảnh chụp từ ngực trở lên, nền ảnh TRẮNG. Không nên đội mũ, đeo kính. Có thể dùng ảnh đen trắng. Thí sinh cần viết Họ tên, Quốc tịch vào mặt sau của mỗi ảnh.

10. Bản sao Thẻ đăng kí tạm trú/Thẻ công dân (Chỉ áp dung cho các thí sinh đã có visa và đang sống tại Nhật)

Hãy nộp bản sao cả hai mặt của một trong hai loại thẻ này.

11. Transfer Student Academic Status●

Thí sinh đang theo học các hệ đại học, cao đẳng hoặc cao đẳng nghề cần phải hoàn thành Transfer Student Academic Status form.

12. Transfer Eligibility Documents

Vui lòng nộp các giấy tờ thể hiện danh sách các lớp học hiện tại và yêu cầu tốt nghiệp của ngành học hiện tại (Sổ tay sinh viên hoặc website của trường có thông tin liên quan). Sinh viên đã tốt nghiệp không cần nộp những giấy tờ trên nhưng PHẢi nộp chứng nhận tốt nghiệp. Nếu bạn chưa tốt nghiệp (trừ hệ Đại học), vui lòng nộp giấy xác nhận bạn sẽ tốt nghiệp chương trình đang học. 

13. Danh sách hồ sơ đăng ký (Checklist)

Trong Danh mục hồ sơ đăng ký (Tải mẫu), thí sinh đánh dấu những hồ sơ mình nộp cho APU. Khi gửi hồ sơ, hãy đặt Danh mục lên trước các tài liệu khác.

HỒ SƠ BỔ SUNG KHÔNG BẮT BUỘC

1. Đơn xin Học bổng Miễn giảm học phí của APU ●

Đề bài: Please read the “APU 2030 Vision” , then respond to at least two of the following questions in approximately 150 words.

1. How can you continue your personal growth and development at APU?

2. How will you contribute to the APU community?

3. How will you change our world for the better?

*The “APU2030 Vision” can be found at the following website: http://en.apu.ac.jp/home/about/content7/

2. Báo cáo các hoạt động ngoại khóa ●

“Hoạt động ngoại khóa” là các hoạt động thí sinh tham gia ngoài giờ học chính khóa, có thể là tham gia biểu diễn nghệ thuật văn hóa, truyền thống, các cuộc thi thể thao; tham gia vào hội học sinh, hoạt động tình nguyện, học ngôn ngữ và các sự kiện khác. APU chỉ chấp nhận các hoạt động từ lớp 10 trở đi.

Thí sinh phân loại và liệt kê các hoạt động đã tham gia vào Bảng báo cáo hoạt động ngoại khóa:

 • Bảng A: Hoạt động ngoại khóa bạn tham gia nhưng KHÔNG có chứng chỉ/ chứng nhận. (Thành viên CLB của trường, cán bộ lớp,…)
 • Bảng B: Cuộc thi có trao giải. Trong mục số lượng người tham gia cuộc thi, nếu không nắm được con số chính xác, bạn điền “N/A” (no answer). Nếu trong cuộc thi bạn không đạt giải, ở mục “Rank” có thể điền ”Consolation”. 
 • Bảng C: Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội (thường là trong thời gian ngắn).
 • Bảng D: Các kỳ thi có chứng chỉ quốc tế (VD: SAT, GMAT, IELTS, JLPT,…). Trường hợp bạn đăng ký học hệ tiếng Anh nhưng có thêm chứng chỉ tiếng Nhật, thì bạn có thể điền kết quả chứng chỉ tiếng Nhật vào bảng này.
 • Bảng E: Hoạt động học tập/ ngoại khóa tại nước ngoài. (Không tính hoạt động du lịch hoặc thăm người thân đang sinh sống tại nước ngoài)
 3. Chứng nhận và giấy tờ chứng minh hoạt động ngoại khóa
 • CHỈ có các hoạt động ở Bảng A không yêu cầu có chứng nhận tham gia. Hoạt động liệt kê tại các bảng còn lại BẮT BUỘC có chứng chỉ/chứng nhận. Các hoạt đông có chứng nhận sẽ có tính thuyết phục cao hơn.
 • Chứng nhận được chấp nhận: Giấy chứng nhận sự tham gia (cỡ A4/ cỡ thư); Huy chương/ Giải thưởng (đối với thí sinh tham gia cuộc thi); Bài viết đăng báo/ website có thể xác nhận được là của thí sinh.
 • Riêng với các hoạt động tại bảng D, thí sinh cần nộp chứng chỉ bản GỐC/ được xác thực hoặc yêu cầu trung tâm khảo thí gửi kết quả trực tiếp tới APU.
  Các tài liệu khác như portfolio, CD hoặc DVD sẽ KHÔNG được xem xét. (Nếu bạn có nộp những tài liệu này, chúng tôi sẽ không trả lại)
Hoạt động Ví dụ về tài liệu chứng minh
Học tập tại nước ngoài Các tài liệu chứng minh bạn đã từng sang nước ngoài với mục đích học tập; các khóa học hè hoặc học toàn thời gian.
Hoạt động tình nguyện/Hoạt động ngoại khóa cá nhân

Chứng nhận hoặc các bài báo,v.v.

Chứng nhận hoặc giải thưởng trong cuộc thi hùng biện hoặc bất kì cuộc thi chuyên môn nào

Kì thi ngoại ngữ

Kết quả kì thi ngoại ngữ khác với hệ tiếng mình đăng kí

*Hãy nộp chứng chỉ được xác thực

Hoạt động Nghệ thuật Văn hóa/Truyền thống Giải thưởng hoặc chứng chỉ chứng minh đã tham gia vào bất kì buổi diễn nghệ thuật nào của trường
Hoạt động thể thao Giải thưởng hoặc chứng chỉ chứng minh đã tham gia vào các cuộc thi/sự kiện thể thao
Cuộc thi học thuật Giải thưởng hoặc chứng chỉ đạt được trong các cuộc thi học thuật
Kì thực tập Các tài liệu chứng minh đã tham gia vào chương tình thực tập
Các kì thi học thuật khác

TEPS, CU-TEP,Kì thi Đại học tại Nhật (EJU- Japan and the Word),v.v.

*Hãy nộp kết quả gốc hoặc chứng chỉ được xác thực

Những hoạt động khác

Các tài liệu chứng minh có tham gia những vị trí lãnh đạo của hội học sinh (chủ tịch hay phó chủ tịch)

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các hoạt động ngoại khóa, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng APU Việt Nam để được hỗ trợ. 
4. Chứng nhận học bổng từ tổ chức khác (nếu có).

Nếu bạn sẽ nhận học bổng từ một tổ chức (khác APU) sau khi nhập học, bạn cần phải nộp thêm giấy xác nhận đạt học bổng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. 

6. PHÍ ỨNG TUYỂN

Thí sinh thanh toán online bằng thẻ tín dụng không cần nộp bất cứ giấy tờ chứng minh nào. Khi thực hiện thanh toán online, bạn có thể không thanh toán được do sai số bảo mật thẻ hoặc sai mã 3D – Secure hoặc thẻ không có chức năng thanh toán tại Nhật. Khi gặp phải những lỗi này, bạn cần liên hệ ngân hàng cấp phát thẻ để được tư vấn hoặc đổi sang thẻ khác.

> Số tiền: 3,500 JPY 

Thí sinh chuyển khoản ngân hàng cần gửi kèm giấy xác nhận chuyển tiền cùng các hồ sơ nộp tại Văn phòng APU. Thông tin chuyển khoản như sau:

Số tiền: 5,000 JPY

Payment Purpose: Application Fee

Contact Details: Applicant’s Name, Phone Number

Bank Name: Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Branch Name: Oita Branch

Branch Address: 1-3-22 Chuo-machi, Oita-city, Oita-Prefecture, 870-0035 JAPAN Tel: +81- 97-532-5161

Account Number: 1001673 (Ordinary Deposit Account)

Account Name: RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY

Swift Code: SMBCJPJT

*IBAN Code:(if necessary) JP28 SMBC 0721 XXX2 4029 0868

Bank Transfer Fee: Borne by remitter

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hình thức thanh toán online (bằng thẻ tín dụng/ ghi nợ).

Tiện lợi và tiết kiệm:
– Sử dụng bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet, bạn có thể thực hiện thanh toán tại bất cứ thời điểm nào trong ngày. Trong khi bạn chỉ có thể chuyển khoản tại ngân hàng trong giờ hành chính (nghỉ thứ Bảy & Chủ Nhật). 
– Không cần gửi biên lai chuyển tiền. 
– Không mất phí chuyển tiền. Nếu chuyển khoản ngân hàng, bạn sẽ bị mất phí giao dịch (>1 triệu VNĐ).
*Lưu ý: 
– APU sẽ dựa vào ngày ghi trên giấy xác nhận chuyển tiền để làm căn cứ ngày đóng phí của bạn. Nhà trường không chấp nhận ngày ghi trên biên lai chậm sau hạn nộp tiền. Nhiều bạn sẽ không được xét duyệt hồ sơ vì lý do này.

– Nhà trường không chấp nhận tiền mặt, bạn vui lòng không gửi kèm tiền mặt trong bộ hồ sơ.

– Phí ứng tuyển sẽ không được hoàn lại trong bất kì trường hợp nào.

7. TÍN CHỈ CHUYỂN TIẾP CHO SINH VIÊN

 

Sinh viên chuyển tiếp năm 2 có thể chuyển tối đa 30 tín chỉ và sinh viên chuyển tiếp năm 3 có thể chuyển tối đa 62 tính chỉ. Tuy nhiên, số tín chỉ chuyển tiếp sẽ được quyết định sau vòng kiểm duyệt cuối cùng của bảng điểm và danh sách môn học nộp bở thí sinh chuyển tiếp trúng tuyển. Thí sinh trúng tuyển sẽ được thông báo về số tín chỉ có thể chuyển tiếp vào lúc thông báo kết quả. Nếu thí sinh vẫn còn lớp học vào thời điểm nộp hồ sơ, kết quả cuối cùng của môn học đó phải được nộp về phòng tuyển sinh sau khi có kết quả. Nếu không nộp kết quả trên, thí sinh sẽ không được chuyển tín chỉ. Lưu ý rằng sinh viên phải hoàn thành tổng cộng 124 tín chỉ để tốt nghiệp APU. 

8. HÌNH THỨC DUYỆT HỒ SƠ

Việc xét duyệt hồ sơ dựa vào các hồ sơ được nộp và phỏng vấn. Nếu cần thêm thông tin, trường của thí sinh hoặc người viết thư giới thiệu có thể được liên hệ. 

THÍ SINH SỐNG TẠI NHẬT BẢN

Vui lòng liên hệ Văn phòng APU Việt Nam để được hỗ trợ.