Cách thức đăng ký (Cao học)

ĐĂNG KÍ HỆ CAO HỌC TẠI APU

Mỗi chương trình Cao học tại APU lại có quy trình tuyển sinh khác nhau. Do đó, thí sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin chương trình học mong muốn cũng như quy trình tuyển sinh tương ứng nhằm đảm hoàn thành tốt bộ hồ sơ đăng ký. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên lạc với Văn phòng APU Việt Nam hoặc Văn phòng tuyển sinh (Quốc tế) để được giải đáp.

Chọn khoa đăng ký:

Chính sách tuyển sinh

Khi trúng tuyển hệ đào tạo sau đại học tại APU, sinh viên được kỳ vọng sẽ tận dụng mọi cơ hội có được từ môi trường đa văn hóa trong trường, cùng với việc tham gia các lớp học, để thu nhận kiến thức, kỹ năng cùng cách suy nghĩ để cống hiến cho thế giới sau khi tốt nghiệp. Sinh viên cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp cho môi trường học tập tại APU bằng cách chủ động tham gia vào môi trường đa văn hóa trong trường.

Do vậy, sinh viên mới cần có những kỹ năng sau để hòa nhập với môi trường học tập tại APU:

  1.  Khả năng Tiếng Anh để học tập và giao tiếp;
  2.  Nền tảng kiến thức chuyên môn cần thiết để tham gia vào nghiên cứu nâng cao tại mỗi chương trình và chuyên ngành;
  3.  Có kỹ năng phân tích, khả năng và sự sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế;
  4.  Có kỹ năng phân tích, khả năng và sự sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế;
  5.  Khả năng hòa nhập trong môi trường đa văn hóa.

Ngoài ra, sinh viên mỗi Khoa cần có thêm những kỹ năng sau:

① Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, Chương trình Thạc sĩ  Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
1. Mong muốn được nghiên cứu trong các lĩnh vực như quan hệ quốc tế và nghiên cứu văn hóa xã hội phục vụ cho sự phát triển khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
2. Mong muốn được đóng góp cho sự phát triển bền vững và chung sống hòa bình trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

② Khoa nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, Chương trình thạc sĩ Chính sách Hợp tác Quốc tế
1. Mong muốn được nghiên cứu trong các lĩnh vực như quản trị, nghiên cứu môi trường và phát triển, khoa học sức khỏe và du lịch, đóng góp cho sự phát triển khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
2. Mong muốn được đóng góp cho sự phát triển bền vững và chung sống hòa bình trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 

③ Khoa nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
1. Mong muốn được tiên phong trong kỷ luật rèn luyện mới, đóng góp cho sự phát triển của khu vực.
2. Có năng lực và kỹ năng làm chủ các học thuyết chuyên môn và những ứng dụng mới với tư cách là nhà nghiên cứu độc lập.
3. Khao khát được đóng góp cho sự phát triển bền vững và chung sống hòa bình trong khu vưc Châu Á Thái Bình Dương

④ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

1. Mong muốn làm việc tại các công ty trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và giải quyết các vấn đề đang cần đối mặt.
2. Có khả năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của khu vực Châu Á Thái Bình Dương với tư cách là nhà quản trị toàn diện hay người lãnh đạo sở hữu cách nhìn bao quát.