Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh

 

– Sinh viên đăng ký học theo hệ Tiếng Anh phải tham gia các lớp học Tiếng Nhật.

– Sinh viên đăng ký học theo hệ Tiếng Nhật phải tham gia các lớp học Tiếng Anh.