Chương trình được kiểm định Quốc tế

aacsb-accreditation-seal-5-HR

Khoa Quản trị Quốc Tế (Đại học) và Quản Trị Kinh Doanh (Cao học) chính thức được Hiệp hội phát triển giảng dạy kinh doanh bậc đại học công nhận đạt chuẩn AACSB quốc tế vào 01/09/2016.

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương là một trong ba cơ sở đào tạo duy nhất tại Nhật Bản đạt được chứng nhận này cho đến nay. Trong số các trường này, APU là trường duy nhất cung cấp chương trình đào tạo đại học cả bằng tiếng Anh và tiếng Nhật cũng như chương trình MBA được AACSB công nhận là hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Kiểm định AACSB được coi là một phần quan trọng để đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan của trường cũng như là một tài sản trong việc thu hút các tài năng hàng đầu cho khoa và sinh viên của APU.

Là một phần của quá trình kiểm định, Khoa Quản trị Quốc tế đang thay đổi chương trình học tại trường, giới thiệu các khóa học cốt lõi bổ sung và thêm một khóa học toàn diện để thử thách sinh viên của APU với các kỹ năng mà họ học được. Những thay đổi này sẽ tiếp tục đưa các chương trình đào tạo của trường phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp cho sinh viên APU những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để bước vào thế giới kinh doanh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Cả hai Khoa Quản trị Quốc tế và Quản trị Kinh doanh (Cao học) sẽ trải qua một quá trình xem xét liên tục để đảm bảo rằng họ duy trì được chất lượng và tập trung vào việc cải tiến liên tục trong các lĩnh vực bao gồm học tập, đánh giá, sự tham gia học tập, chuyên môn, quản lý chiến lược và đổi mới.

CHUẨN AACSB VÀ ĐẠI HỌC APU

TÁC ĐỘNG CỦA CHUẨN AACSB TỚI ĐẠI HỌC RITSUMEIKAN APU

Kết nối và đối tác

Việc đạt chuẩn AACSB đảm bảo không chỉ cho trường mà giảng viên và chương trình của APU đều đạt được tiêu chuẩn quốc tế. Điều đó có nghĩa là mạng lưới hiện tại của 454 tổ chức đối tác của Đại học sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Chất lượng giảng dạy

Là một tổ chức được AACSB công nhận, các giảng viên đại học phải đáp ứng và duy trì các tiêu chuẩn trong nghiên cứu và bằng cấp, cung cấp mức độ kinh nghiệm và chuyên môn cao hơn.

Đảm bảo chất lượng học tập

Khoa và người quản lý đã tham gia vào một quá trình xem xét và cải tiến liên tục, đảm bảo rằng tất cả các sinh viên của Khoa Quản trị Quốc tế và Trường Quản trị Kinh doanh (Cao học) sẽ được học và phát triển theo sứ mệnh và mục đích học tập của chương trình, duy trì kinh nghiệm giáo dục chất lượng cao cho tất cả sinh viên.

Cải tiến liên tục

Quá trình đạt được sự công nhận giúp trường cải tiến định hướng chiến lược, nâng cao chất lượng của chương trình giảng dạy và giảng viên, đồng thời cung cấp một khuôn khổ để theo dõi và hỗ trợ hoạt động hàng ngày của trường. Là một tổ chức được công nhận, APU cam kết duy trì cam kết chất lượng cao và phù hợp với tinh thần và ý định của các tiêu chuẩn công nhận.

Giá trị cho sinh viên tốt nghiệp

Các trường được AACSB công nhận đều được các nhà tuyển dụng hàng đầu và các tổ chức khác công nhận trên toàn thế giới. Họ cũng có thể tiếp cận với nhiều nhà tuyển dụng, và sinh viên khi tốt nghiệp có xu hướng nhận được mức lương cao hơn, cạnh tranh hơn.