Website tuyển sinh Đại học APU bằng tiếng Việt đã được đổi sang website mới.
Vui lòng truy cập đường link bên dưới để chuyển tới website mới.

https://admissions.apu.ac.jp/vi/

The APU Vietnamese website has moved to the following URL.
Please click on the link below to be redirected to our new website.

https://admissions.apu.ac.jp/vi/