Thủ tục nhập học

HOÀN THÀNH PHÍ NHẬP HỌC 1
HOÀN THÀNH PHÍ NHẬP HỌC 2
HOÀN THÀNH HỒ SƠ NHẬP HỌC
XIN VISA DU HỌC
LÊN ĐƯỜNG ĐẾN APU
TUẦN LỄ ĐỊNH HƯỚNG
Xem thêm

Sự kiện sắp tới

 • 18/12/2017

  [ĐH] Kết quả đợt 2 Kỳ Xuân + đợt 1 Kỳ Thu 2018

 • 06 – 07/1/2018

  Buổi hướng dẫn cho SV trúng tuyển Kỳ Xuân và đợt 1 Kỳ Thu 2018

 • 15 – 19/1/2018

  [ĐH] Phỏng vấn đợt 2 Kỳ thu 2018

 • 22/1 – 28/2/2018

  [ĐH] Hạn nộp hồ sơ đợt 3 Kỳ Thu 2018

Xem thêm